Gå til indhold

Pas-ansøgning

Du skal møde op på ambassaden i Ouagadougou for at få et nyt pas.

Pas-ansøgning

Alle pasansøgere skal møde personligt op ved ansøgning om nyt pas for at få optaget biometri. 

Priser og gebyrer

Som det fremgår af Udenrigsministeriets hjemmeside opkræver ambassaden betaling for den service, som vi yder til danske og udenlandske borgere. Det gælder også ved udstedelse af danske pas. 

Yderligere oplysninger, herunder prisliste, fremgår af Udenrigsministeriets hjemmeside. Gebyret skal betales kontant i CFA francs ved indlevering af pasansøgningen.

Dokumentation

Ønsker du at ansøge om et dansk pas skal du personligt møde op på den danske ambassade i Ouagadougou medbringende følgende dokumentation:

  1. Et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema, som kan downloades nederst på siden.
  2. Dit nuværende pas vil ambassaden beholde/annullere, når det nye pas udleveres.
  3. Hvis du har mistet dit nuværende pas, skal du medbringe anden dansk legitimation med personnummer.
  4. Hvis du har mistet dit nuværende pas, skal du anmelde det til det lokale politi og medbringe politirapporten.

Pas til børn

Der gælder de samme krav om dokumentation for udstedelse af pas til børn som til voksne.

Hvis det er barnets første pas, skal barnets originale fødselsattest medbringes, hvor begge forældres navne skal fremgå, samt forældrenes pas.

Begge forældremyndighedsindehavere skal underskrive formularerne.

Giv digitalt samtykke til pas til dit barn

Du kan give digitalt samtykke til, at dit barn får pas, hvis du har dansk cpr-nummer og nem-ID. Dit barn behøver ikke at have dansk cpr-nummer. Samtykket er gyldigt i 90 dage.

Giv digitalt samtykke her.

Husk at alle børn, også nyfødte og unavngivne, skal have deres eget pas.

Gebyr for pas

Der opkræves gebyr for pas. Yderligere oplysninger, herunder prisliste, fremgår af Udenrigsministeriets hjemmeside

Ekspeditionstiden

Det tager cirka fire uger, da danske pas bliver fremstillet i Danmark.

Kan jeg få et nyt pas under min ferie i Danmark?

Ja. Der er allerede i dag mulighed for - og det er billigere - at få udstedt pas hos en kommune i Danmark. Alle danske statsborgere kan som udgangspunkt få udstedt et pas ved henvendelse til Borgerservice i en hvilken som helst kommune. Du behøver ikke at være bosiddende i kommunen eller have nogen særlig tilknytning til den. Du kan finde information om din kommune på borger.dk. Her kan du finde information om  åbningstider, tidsbestilling med videre. Det kan være en god idé at oplyse, at du er bosiddende i udlandet.

Skal børn også afgive fingeraftryk?

Nej. Der tages ikke fingeraftryk af børn under 12 år, men de skal møde op personligt for at søge om pas. Ansøgning om pas til børn kan kun indgives på ambassaden.

Skal jeg også til ambassaden for at hente det nye pas?

Nej, du skal kun møde personligt for at indgive ansøgningen. Du vil kunne få dit pas afhentet af en person med fuldmagt fra dig. Denne person skal samtidig medbringe dit gamle pas til ambassaden til annullering.