Gå til indhold

Danida

Den danske ambassade i Burkina Faso beskæftiger sig primært med udviklingssamarbejdet i både Burkina Faso og Niger. Udviklingspolitikken er grundlaget for vores arbejde.

Burkina faso

Danmark og Burkina Faso

Udviklingssamarbejdet mellem Danmark og Burkina Faso begyndte allerede i 1973, men Burkina Faso blev først programsamarbejdsland i 1993. Året efter åbnede den danske ambassade, som frem til i dag har varetaget den daglige administration af udviklingssamarbejdet. Det er også ambassaden i Burkina Faso, der er ansvarlig for Danmarks udviklingssamarbejde med nabolandet Niger.

Udviklingssamarbejdet med Burkina Faso i perioden 2021 til 2025

Den strategiske ramme udgør grundlaget for Danmarks partnerskab med Burkina Faso for perioden 2021-2025. Den overordnede vision for Danmarks engagement i Burkina Faso er, at styrke fred og stabilitet i Burkina Faso med respekt for retsstatsprincipperne, og at mindske fattigdom og ulighed ved at øget modstandsdygtigheden og skabe bæredygtig økonomisk vækst.

Udviklingssamarbejdet tager udgangspunkt i den udviklingspolitisk strategi ’Fælles om Verden’, der vil tage kampen op mod ulighed og fattigdom, forebygge konflikt, skrøbelighed, fordrivelse og irregulær migration og øge modstandsdygtigheden over for klimaforandringerne.

Indsatsen i verdens skrøbelige og fattige lande, som Burkina Faso og Niger, og i nærområderne er en særlig prioritet i strategien. Her lever mange mennesker i ekstrem fattigdom og er særligt hårdt ramt af klimaforandringer, krise og konflikter.

Den strategiske ramme for Burkina Faso omfatter et bilateralt udviklingsprogram med et budget på 1.050 millioner kr. Udviklingsprogrammet fokuserer på tre tematiske områder:

 1. Styrke sikkerheden, retsstaten, menneskerettighederne og effektiviteten af de nationale institutioner (250 million kr.)
 2. Fremme lokalsamfundets modstandsdygtighed og national økonomisk modstandsdygtighed med henblik på at reducere fattigdom (350 millioner kr.)
 3. Støtte udviklingen af klimatilpasningsindsatser (450 millioner kr.)

Læs den strategiske ramme for Danmarks engagement i Burkina Faso 2021-2025 her (engelsk).

Danske strategiske partnerskaber i Burkina Faso

I Burkina Faso arbejder en række danske civilsamfundsorganisationer og institutioner. 16 danske civilsamfundsorganisationer (NGO’er) indgår i et strategisk samarbejde med Udenrigsministeriet i perioden 2018-2021. Af de 16 arbejder 7 af dem i Burkina Faso. De 7 organisationer er:

 • CARE Danmark
 • Caritas
 • PlanBørnefonde
 • Dansk Flygtningehjælp
 • IMS (International Media Support)
 • Oxfam Ibis
 • Red Barnet

Derudover er det danske Institut for Menneskerettigheder også involveret i en række aktiviteter i Burkina Faso.

På organisationernes hjemmesider findes informationer om deres arbejde i Burkina Faso.

niger

Danmark og Niger

Danmark har ikke en ambassade i Niger. Det danske honorære konsulat Niamey:
Adr.: ZI. Route de l'Aeroport, Niamey
Mail: niamey@umgate.dk
Tlf:  +217 20 74 01 58

Kontakt venligst det honorære konsulat i Niamey og/eller den danske ambassade i Burkina Faso.

Nødstedte danskere kan også kontakte Udenrigsministeriet i København på telefon +45 33 92 11 12, som er bemandet med dansktalende medarbejdere 24/7. Bemærk venligst, at opkaldet ikke er gratis.

Da Danmark ikke har nogen ambassade i Niger, henviser vi først og fremmest til rejsevejledningen fra det franske udenrigsministerium og alternativt til det britiske udenrigsministeriums rejsevejledning.

Udviklingssamarbejdet med Niger i perioden 2017 til 2022

Ambassadens forskellige udviklingsprogrammer er kernen i det dansk-nigerske udviklingssamarbejde

Det danske landeprogram for Niger for perioden 2017-2022 fokuserer på tre hovedområder:

 1. Støtte til god regeringsførelse, herunder stabilisering, migrationshåndtering, civilsamfundsstøtte, ligestilling og kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder;
 2. Vand, sanitet og vandressourceforvaltning; samt
 3. Privatsektordrevet vækst i landbrugssektoren

Gennem landeprogrammet bidrager Danmark til opfyldelsen af FN’s Verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 6 (Rent vand og sanitet), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling).

Læs mere i landeprogrammet for Niger for perioden 2017-2022.

Danske strategiske partnerskaber i Niger

I Niger arbejder en række danske civilsamfundsorganisationer og institutioner. 16 danske civilsamfundsorganisationer (NGO’er) indgår i et strategisk samarbejde med Udenrigsministeriet i perioden 2018-2021. Af de 16 arbejder 7 af dem i Niger. De 7 organisationer er:

 • Arbejdsmarkedskonsortiet
 • CARE Danmark
 • Caritas
 • Dansk Flygtningehjælp
 • Dansk Røde Kors
 • IMS (International Media Support)
 • Oxfam Ibis

Derudover er det danske Institut for Menneskerettigheder  også involveret i en række aktiviteter i Niger.

På organisationernes hjemmesider findes informationer om deres arbejde i Niger.

anti-korruption

Det åbne Danida

Danida ønsker at være åben om administrationen af Danmarks udviklingssamarbejde.

Vi mener, at både modtagere og danske skatteydere har ret til indsigt i vores arbejde. Vi tror på, at bidrag fra dem og dialog om prioriteter kan medvirke til at skabe endnu bedre resultater af Danmarks udviklingssamarbejde.

Du kan læse mere om det åbne Danida samt melde viden eller mistanke om korrupt adfærd hos Danidas personale eller i aktiviteter støttet af Danida på vores hjemmeside.