Spring til indhold

Ansøgning om pas

Alle pasansøgere skal møde personligt op ved ansøgning om nyt pas, for at få optaget biometri, jf. regler indført pr. 1. januar 2012 vedrørende udstedelse af biometriske pas i udlandet (se yderligere i menuen  i venstre side). 

Priser og gebyrer

Som det fremgår af Udenrigsministeriets hjemmeside opkræver ambassaden betaling for den service, som vi yder til danske og udenlandske borgere. Det gælder også ved udstedelse af danske pas. 

Yderligere oplysninger, herunder prisliste, fremgår af Udenrigsministeriets hjemmeside.  Gebyret vil skulle betales kontant i F CFA ved indlevering af pasansøgningen

Dokumentation

Ønsker du at ansøge om et dansk pas skal du personligt møde op på den Danske Ambassade i Ouagadougou medbringende følgende dokumentation:

  1. Et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema, som kan downloades fra kolonnen til højre.
  2. Dit nuværende pas vil ambassaden beholde/annullere når det nye pas udleveres.
  3. Hvis du har mistet dit nuværende pas, skal du medbringe anden dansk legitimation med personnummer.
  4. Hvis du har mistet dit nuværende pas, skal du anmelde det til det lokale politi og medbringe politirapporten.


Pas til børn

Se punkt 1-4.

Hvis det er barnets første pas, skal barnets originale fødselsattest medbringes, hvor begge forældres navne skal fremgå, samt forældrenes pas.

Begge forældremyndighedsindehavere skal underskrive formularerne.

Giv digitalt samtykke til pas til dit barn

Du kan give digitalt samtykke til, at dit barn får pas, hvis du har dansk cpr-nummer og NEM-ID. Dit barn behøver ikke at have dansk cpr-nummer. 

Giv digitalt samtykke her

Når du har givet samtykke og signeret med NEM-ID, kan du printe en kvittering. Kvitteringen bliver også sendt til din digitale postkasse (e-boks). Samtykket er gyldigt i 90 dage.

Gebyr for pas                                                                                                                

Der opkræves gebyr for pas. Se hvad det koster her.

Ekspeditionstiden er cirka fire uger, da danske pas fysisk bliver fremstillet i Danmark.

Danske pas