Spring til indhold

Dansk støtte til Burkina Fasos nationale strategi til reduktion af fattigdom

Budgetstøtte og effektiv forvaltning af offentlige ressourcer

Danmark har i mange år medfinansieret reformer og fattigdomsreduktion gennem generel budgetstøtte til Burkina Faso. Fra dansk side er det besluttet fortsat at give generel budgetstøtte i en kortere årrække. Dette for at sikre, at den i 2016 demokratisk valgte regering har de fornødne ressourcer til at gennemføre dens ambitiøse reformprogram.

Den danske generelle budgetstøtte understøtter den burkinske regerings indsatser for at reducere fattigdommen i landet, som sker inden for rammerne af Burkina Fasos nationale strategi for økonomisk og social udvikling, 2016-2030 (”Plan Nationale du Développement Économique et Social”).

Parallelt med den generelle budgetstøtte samt de danske sektorindsatser inden for god regeringsførelse, vand og privatsektordrevet vækst i landbrug, og i samarbejde med den burkinske regering og andre internationale donorer, støtter Danmark forskellige tiltag for at sikre en effektiv og gennemsigtig offentlig finansforvaltning. Støtten bidrager også til en forsvarlig og effektiv forvaltning af det danske udviklingssamarbejde med Burkina Faso. Tiltagene omfatter indsatser til bekæmpelse af korruption i landet.

Den danske støtte inden for det makroøkonomiske område består således af to overordnede komponenter:

  1. General budgetstøtte (2016-2018)
  2. Styrkelse af forvaltningen af offentlige ressourcer, herunder en gennemsigtig offentlig finansforvaltning og korruptionsbekæmpelse (2016-2020)

Inden for rammerne af landeprogrammet for Burkina Faso 2016-2020 er budgettet for den samlede danske makroøkonomiske støtte på 252 millioner kr. Hovedparten af budgettet går til generel budgetstøtte i perioden 2016-2018, mens 45 millioner kr. går til bedre offentlig finansforvaltning.

I forhold til en effektiv og gennemsigtig forvaltning af offentlige finanser, både på nationalt, regionalt og kommunalt niveau, bidrager Danmark til gennemførelsen af den burkinske regerings økonomiske og finansielle reformer. Fokus er også på centrale og strategiske kontrolinstanser i forhold til bekæmpelse af korruption.

En forudsætning for en god offentlig finansforvaltning er samtidig, at civilsamfundet inddrages og bidrager til at holde regeringen til ansvar, når det kommer til forvaltningen af de offentlige finanser og bekæmpelsen af korruption.

Fra dansk side støttes to burkinske civilsamfundsorganisationer inden for disse områder. Det drejer sig om støtte til REN-LAC - et netværk af organisationer, der på forskellig vis arbejder for at mindske korruptionen i landet; og til informationscentret CIFOEB, som har fokus på uddannelser, studier og kapacitetsopbygning i forhold til offentlige budgetter. Organisationerne samarbejder bl.a. med skatte- og toldmyndigheder, parlamentets medlemmer samt andre indsatser, der bidrager til at øge befolkningens viden og kapacitet til at sige fra over for korruption og anden misbrug af offentlige midler i hverdagen.