Spring til indhold

Udviklingssamarbejdet i Burkina Faso

Den danske ambassade i Burkina Faso beskæftiger sig primært med udviklingssamarbejdet. Udviklingspolitikken er grundlaget for vores arbejde.

Omdrejningspunktet for det dansk-burkinske udviklingssamarbejde er at bekæmpe fattigdommen i landet og skabe en bæredygtig udvikling gennem fattigdomsorienteret økonomisk vækst.

Det danske udviklingssamarbejde med Burkina Faso bidrager til gennemførelsen af landets økonomiske og sociale udviklingsstrategi (PNDES) gennem støtte til fattigdomsreduktion, økonomisk vækst og beskæftigelse samt etablering af rettighedsbaserede og inklusive rammer for god regeringsførelse. Udviklingssamarbejdet er baseret på et tæt samarbejde med de burkinske myndigheder, med lokale civilsamfundsorganisationer og med andre vigtige lokale aktører, herunder den private sektor.

Danmark og Burkina Faso
Udviklingssamarbejdet mellem Danmark og Burkina Faso begyndte allerede i 1973, men Burkina Faso blev først programsamarbejdsland i 1993. Året efter åbnede den danske ambassade, som frem til i dag har varetaget den daglige administration af udviklingssamarbejdet. Det er også ambassaden i Burkina Faso, der er ansvarlig for Danmarks udviklingssamarbejde  med nabolandet Niger.

Udviklingssamarbejdet med Burkina Faso i perioden 2016 til 2020
I april 2016 underskrev Danmark og Burkina Faso et femårigt landeprogram for udviklingssamarbejdet med et samlet engagement på 770 mio. kr. for perioden 2016 – 2020. Udviklingssamarbejdet tager udgangspunkt i den danske udviklingspolitiks prioriteter for inklusiv, bæredygtig vækst samt demokrati, menneskerettigheder og ligestilling som de fremgår af Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030.

Landeprogrammet fokuserer på god regeringsførelse, vand og sanitet samt privatsektordrevet vækst i landbrugssektoren. Desuden ydes generel budgetstøtte.

Du kan læse mere om landeprogrammet her.

Kontakt

Albert Bruun Birnbaum

E-mail: albbir@um.dk