Spring til indhold

Pasregler gældende fra 1. januar 2012

Du skal møde op på ambassaden i Ouagadougou for at få et nyt pas.

Siden den 1. januar 2012 indeholder nye danske pas digitale fotos, fingeraftryk og underskrift. Dermed skabes der langt større sikkerhed for, at passet ikke kan forfalskes eller misbruges. I forvejen rummer de danske pas et digitalt fotografi af indehaveren.

Dit nuværende pas gælder indtil udløbsdatoen.

Bedre sikkerhed

Beslutningen om at indføre fingeraftryk i pas er en central beslutning i EU som led i bekæmpelsen af terrorisme, menneskehandel, menneskesmugling, ulovlig indvandring og anden kriminalitet på tværs af landegrænser. De nye biometriske pas sikrer danske statsborgeres mulighed for fortsat at kunne rejse til lande, der på længere sigt vil kræve de nye pas ved indrejse.

Et biometrisk pas er meget svært at forfalske, og det sikrer dig bedst muligt mod, at uvedkommende stjæler din identitet og udgiver sig for dig.

De nye pas kræver særligt udstyr til optagelse af fotos, fingeraftryk og underskrift. Ansøgningerne skal modtages og behandles af særligt bemyndigede medarbejdere, der vil få adgang til visse oplysninger i det centrale personregister, CPR.

Det betyder, at det siden den 1. januar 2012 kun er mulighed for at søge om pas i Burkina Faso, Den Centralafrikanske republik, Niger og Tchad, ved personlig henvendelse på ambassaden i Ouagadougou.

Danmarks konsulater i Niamey, Bangui og N’Djamena vil fra denne dato ikke længere kunne modtage pasansøgninger.

Hvad kan jeg få ordnet på konsulatet fra 1. januar 2012?

Konsulaterne kan fra 1. januar 2012 kun forlænge pas og udstede nødpas (midlertidige pas).

For at forlænge et udløbet pas, må udløbsdatoen ikke være overskredet med mere end to år. Et pas kan kun forlænges én gang og for maksimum 12 måneder. Vi anbefaler, at du sikrer dig, at rejsemålets myndigheder godkender forlængede pas. Forlængede pas kan for eksempel ikke anvendes ved indrejse uden visum til USA.

Et nødpas (midlertidigt pas) udstedes kun med en gyldighed, der svarer til det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og eventuelle regler i de lande, der rejses igennem, og ikke for mere end 12 måneder. Et nødpas skal afleveres til politiet eller en dansk repræsentation efter benyttelsen. Rejse på et midlertidigt pas kan eventuelt give problemer i forhold til udenlandske grænsekontrolmyndigheder, og vi anbefaler derfor, at ansøgeren sikrer sig, at rejsemålets myndigheder godkender nødpas.

Kan jeg få et nyt pas under min ferie i Danmark?

Ja. Der er allerede i dag mulighed for - og det er billigere - at få udstedt pas hos en kommune i Danmark. Alle danske statsborgere kan som udgangspunkt få udstedt et pas ved henvendelse til Borgerservice i en hvilken som helst kommune. Man behøver ikke at være bosiddende i kommunen eller have nogen særlig tilknytning til den. Find den ønskede kommune på www.borger.dk og ring på forhånd for åbningstider, tidsbestilling med videre, og oplys, at du er bosiddende i udlandet.

Kan jeg få mit barn indskrevet i passet?

Nej. Siden 1. oktober 2004 har børn, også nyfødte og unavngivne, skulle have deres eget pas. Det kan eventuelt udstedes af konsulatet som et midlertidigt pas, hvis der er akut behov .

Skal børn også afgive fingeraftryk?

Nej. Der tages ikke fingeraftryk af børn under 12 år, men de skal møde op personligt for at søge om pas. Fra 1. januar 2012 kan ansøgning om pas til børn kun indgives på ambassaden.

Skal jeg også til ambassaden for at hente det nye pas?

Nej, du skal kun møde personligt for at indgive ansøgningen. Du vil kunne få dit pas afhentet af en person med fuldmagt fra dig. Denne person skal samtidig medbringe dit gamle pas til ambassaden til annullering.