Spring til indhold

Ekstern høring af Danidas erhvervsplatform med høringsfrist den 22. maj 2015

07.05.2015  14:33
Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen har besluttet at udvikle en ny platform for dansk erhvervslivs deltagelse i Danmarks udviklingssamarbejde. Danidas erhvervsplatform sendes i ekstern høring frem til den 22. maj 2015.

Mere end nogensinde efterspøger udviklingslandene øget samhandel, flere investeringer og ny teknologi. Udviklingslandene vil have løsninger på udfordringer, som den private sektor kan levere inden for bl.a. sundhed, vand, energi, miljø, klima, landbrug og fødevarer.

Danidas erhvervsplatform skal bidrage til, at danske virksomheders kompetencer bringes endnu bedre i spil i udviklingssamarbejdet. Platformen består af en række nye og eksisterende erhvervsinstrumenter, som bidrager til at identificere og facilitere forretningsmuligheder, adressere markedsfejl, dele omkostninger og reducere risici. Med afsæt i Danidas erhvervsplatform vil Udenrigsministeriet løbende afprøve nye tilgange og samarbejdsformer til at løse udviklingsudfordringer i samarbejde med den private sektor.

Som led i udviklingen af Danidas erhvervsplatform gennemføres en ekstern høringsproces. Bemærkninger til Danidas erhvervsplatform bedes sendes elektronisk til kontoret for Grøn Vækst (grv@um.dk) senest fredag den 22. maj 2015.

Download Danidas erhvervsplatform i PDF.

Spørgsmål til Danidas erhvervsplatform kan rettes til kontoret for Grøn Vækst på grv@um.dk.