Spring til indhold

Tematisk program for vand og sanitet

Programperiode 2016-2020

Vand er en sårbar ressource i Burkina Faso og kommer mere og mere under pres. Der er stigende konkurrence om vand til produktive formål og til brug for befolkningen.

Det generelle formål med Danmarks støtte til vand- og sanitetssektoren i Burkina Faso er at bidrage til at sikre en bæredygtig forvaltning af vandressourcer samt en bæredygtig og lige adgang til drikkevand og sanitet.

Det tematiske vandprogram, som har et budget på 338 millioner kr. (ca. 29.720 milliarder FCFA), består af tre indsatsområder, som gensidigt støtter hinanden og anlægger en menneskerettighedsbaseret tilgang til udvikling med integration af kønsspecifikke aspekter.

Den danske støtte til integreret vandressourceforvaltning har til formål, at i) at beskytte vandressourcer mod forurening og overudnyttelse; ii) at kæmpe effektivt mod sedimentering af dæmninger; og iii) at styrke kapaciteten i landets fem vandagenturer.

Det andet indsatsområde har til formål at styrke en bæredygtig samt lige adgang til drikkevand. Der er særlig fokus på reduktion af uligheder mellem kommunerne.

Som i den forudgående fase vil den danske finansielle støtte være i form af sektorbudgetstøtte. Hovedparten af midlerne vil gå til det nationale vand- og sanitetsselskab (ONEA) og til dybdegående vandboringer, som kan forsyne nye vandforsyningscentre og systemer, der forsyne vand til flere landsbyer.

Det tredje indsatsområde vedrører fremme af privat hygiejne og sanitet i Burkina Faso. Fokus er på ændring af toiletvaner og ophør af brug af det åbne område som toilet. Indsatserne vil finde sted lokalt i kommunerne og i samarbejde med civilsamfundsorganisationer.

Operationalisering af den menneskerettighedsbaserede tilgang til udvikling vil blive fremmet gennem samarbejde med specialiserede civilsamfundsorganisationer. Aktiviteterne fokuserer på respekt, beskyttelse og forsvar af basale menneskerettigheder i forhold til vand og sanitet, især for udsatte grupper. Dette i forhold til nationale politikker, strategier og offentlige handlinger i relation til vand- og sanitetssektoren.

Programbudget

Indsatsområder

Budget
(millioner kroner) 

Budget
(milliarder FCFA; 
afhængig af vekselkurs

Integreret vandressourceforvaltning  90  
Adgang til drikkevand   186  
Fremme af hygiejne og sanitet   38  
Reviews, studier og revisioner   12  
Ikke-allokerede midler  12  
I alt  338  (29.720)

Det tematiske program vil blive monitoreret og evalueret med udgangspunkt i eksisterende nationale systemer indenfor vand, sanitet og integreret vandressourceforvaltning.

Det tematiske program er udarbejdet til at støtte den burkinske regering, som har opretholdt vand- og sanitetssektoren som en prioritetssektor, og med henblik på at sikre bæredygtig og lige adgang til vandressourcer samt at fremme lighed i serviceydelser til befolkningen indenfor vand og sanitet.

 

Download

Kontakt

Aboubacar Zougouri

E-mail: abozou@um.dk

 

Bamadou Cessouma

E-mail: bamces@um.dk