Spring til indhold

Anti-korruption

Når det kommer til korruption og bestikkelse, er Danidas politik klar: Nul tolerance!

Hvad enten man arbejder direkte for Danida eller for samarbejdspartnere gælder samme regel: Korruption og bestikkelse accepteres ikke.

Nul-tolerancepoltikken blev vedtaget i 2004, da Danida præsenterede en omfattende anti-korruptionshandlingsplan, 10 anti-korruptionsprincipper samt en anti-korruptionshotline, hvor folk kan indberette, hvis de støder på korruption i Danida.

Danida definerer korruption som misbrug af betroet magt og midler for egen vindings skyld - det er den samme opfattelse, som findes i både den danske straffelov og i internationale konventioner.

Når korruption er et faktum

Danida stiller høje kvalitetskrav - ikke mindst til forvaltningen af de midler, som vi er blevet betroet, og derfor prioriterer Danida bekæmpelsen af korruption højt. Vores bistandssamarbejde bygger på en meget høj grad af tillid, og Danida forventer, at samarbejdspartnere gengælder denne tillid.

Indimellem støder Danida dog alligevel på sager, hvor bistandsmidlerne er blevet misbrugt. Det fører ofte til en indskærpelse af reglerne, i visse situationer overdrages en sag til en advokat eller politiet, og i sjældne tilfælde fører opdagelsen til, at et program eller et landesamarbejdet ophører. Det vil dog altid være sidste udvej, og vi arbejder for, at det ikke går så vidt. Hvis der er tale om en europæisk virksomhed, vil denne risikere at blive udelukket fra at deltage i fremtidige udbud.

Uanset hvilke sanktioner, Danida iværksætter, er beslutningen altid truffet ud fra en helhedsvurdering med to hovedhensyn: Graden af korruption og viljen til at rette påviseligt misbrug.

Det er også dit ansvar

Ansvaret for at bekæmpe og forhindre korruption i Danida og i de aktiviteter som Danida støtter, er først og fremmest vores eget. Men vi kan ikke vinde denne kamp alene. Vi har brug for din hjælp til at tage vare på de midler, som Danida forvalter, og som du måske også drager nytte af.

Hvis du støder på korruption, beder vi dig derfor anmelde det på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Da Danidas arbejde med at forhindre korruption er bygget på tillid og integritet, garanterer vi for, at din henvendelse forbliver fortrolig eller anonym, hvis du ønsker det, og kun kendes af de personer i Danida, som har ansvaret for anti-korruptionsakitiviteter.

Hvis du ønsker at være anonym vejer din beskyttelse tungt, og du skal derfor være opmærksom på, at Danida i visse situationer ikke kan foretage en efterforskning af de forhold, du har indrapporteret.