Spring til indhold

Ambassadepraktik i Burkina Faso

Er du god til fransk, og har du mod på nye udfordringer? Som praktikant på den danske ambassade i Burkina Faso får du et helt unikt praktikophold i et land, der står midt i en spændende demokratiseringsproces. Praktikken giver dig et indblik i den daglige gang på ambassaden og tilbyder en alsidig hverdag i en kontekst, som få kender til.

Formål

Et praktikophold på ambassaden skal bidrage til din personlige udvikling, uddannelse og erhvervserfaring. Derfor skal dine forskellige opgaver være relevante både i forhold til studiet og ambassadens arbejde. Til efterårssemestret søger vi praktikanter til programmerne god regeringsførelse, landbrug og Niger.

Arbejdsopgaver

Som praktikant deltager du i det daglige arbejde med at følge gennemførelsen af programmer inden for den pågældende sektor. Dette kan blandt andet inkludere dialog med både nationale samarbejdspartnere og andre donorer, besøg i felten, opfølgning på aktivitets- og revisionsrapporter. Du kan også arbejde med at formidle ambassadens arbejde, det kan for eksempel være gennem artikelskrivning eller via ambassadens hjemmeside.

Hvem kan komme i praktik?

For at blive praktikant skal du være indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt og enten være dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark. Du må ikke være i besiddelse af en uddannelse på masterniveau. En studerende kan kun tildeles ét praktikophold i udenrigstjenesten.

Da arbejdssproget er fransk, er det en forudsætning, at du har et godt kendskab til sproget både mundligt og skriftligt.

Praktiske oplysninger

Hvis din uddannelsesinstitution giver mulighed for meritoverførsel, skal praktikforløbet tilrettelægges efter dette. Accepterer uddannelsesinstitutionen ikke meritoverførsel, er det et fælles ansvar mellem dig og ambassaden at planlægge opholdet, så det er relevant i forhold til dit studieforløb. Hvis dit uddannelsessted kræver det, kan du som praktikant få mulighed for at udarbejde en akademisk opgave med relevans for ambassaden og dit studie.

Ouagadougou er en hyggelig by, som det er nemt og sikkert at færdes i, og det er let at komme i kontakt med de lokale, som er både imødekommende og behagelige. Hovedstaden er også centrum for mange kulturelle begivenheder i Vestafrika, og der er løbende film- og musikfestivaler. 

Stillingen varer seks måneder sædvanligvis med start 1. august og er ulønnet, men ambassaden giver en månedlig refusion på op til 3.500 kr. til at dække dokumenterede udgifter til husleje, forsikring mv. Som praktikant har du ret til 2,5 dages ferie pr. måneds praktik. Planlægning af ferien skal aftales på forhånd med ambassaden. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer.

Ansøgning og ansøgningsfrist

På grund af den aktuelle sikkerhedssituation modtager ambassaden p.t. ikke praktikanter.  Det vil fremgå af hjemmesiden, når ambassaden igen modtager praktikanter, hvorefter ansøgningsfristen til praktikpladser i forårssemestret vil være den 15. september og i efterårssemestret den 15. marts.

Det anbefales at kontakte ambassadens souschef inden ansøgningen udarbejdes for at høre nærmere om muligheder i det pågældende år.

Ansøgningen skal rumme motivation for at søge og hvilket program du gerne vil tilknyttes, CV, eksamensbevis og eventuelle anbefalinger, der sendes pr. e-mail til: ouaamb@um.dk. Skriv ”Stagiaire” i emnelinjen.