Spring til indhold

Støtte til 22 forskningsprojekter i udviklingslande

25.01.2018  10:42
En ansøgningsrunde er gennemført for støtte til udviklingsforskningsprojekter både i Danida prioritetslande (vindue 1) og i en række vækst- og transitionslande, hvor der er etableret myndighedssamarbejde (vindue 2). Efter grundige vurderinger har det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg for Udviklingsforskning (FFU) anbefalet, at der ydes støtte til 22 forskningsprojekter.

Formålet med støtten til forskningssamarbejde under udviklingssamarbejdet er at generere ny viden og styrke kapacitetsopbygningen på forskningsområdet samt bidrage til anvendelsen af forskningsresultater. Midlerne søges i konkurrence og fokuseres på udvalgte temaer af særlig relevans for landenes udviklingsproblemstillinger, de danske udviklingspolitiske prioriteter og på sektorer, hvor Danmark kan bidrage med særlige kompetencer, viden og teknologi.

Med afsæt i den udviklingspolitiske og humanitære strategi ”Verden 2030” var der i 2017 afsat 135 mio. kr. til forskningssamarbejdsprojekter i udvalgte lande gennem partnerskaber med danske institutioner. Der gennemføres ligeledes en ansøgningsrunde i 2018.

I lighed med hidtidig praksis vil Udenrigsministeriets afdeling for evaluering og forskning i samarbejde med Danida Fellowship Centre (DFC), der står for administrationen af forskningsprojekterne, løbende monitorere gennemførelsen af forskningsprojekterne.

Læs mere om de udvalgte projekter her.