Spring til indhold

Danmark nummer ét i udviklingssamarbejde

06.09.2017  12:30
Danmark indtager en flot førsteplads på det netop offentliggjorte ”Commitment to Development”-indeks.

Indekset rangordner 27 af verdens rigeste lande ift. indsatsen for at skabe udvikling i fattige lande. Der vurderes ud fra syv politikområder: udviklingsbistand, handel, finansiering, migration, teknologi, sikkerhed og miljø. Danmark er således i top - både ift. udviklingssamarbejdet og ift. øvrige politikker, der påvirker udviklingslandene. Analysen er udarbejdet af den uafhængige tænketank Center for Global Development.

Tænketanken peger særligt på, at Danmark er et af de få lande, der lever op til FN’s anbefaling om at yde minimum 0,7 pct. af BNI i udviklingsbistand – men mindst lige så vigtigt: at kvaliteten af det danske udviklingssamarbejde også er helt i top. Det fremhæves bl.a., at Danmark giver betydelig støtte til verdens allerfattigste lande, og at Danmark sikrer en transparent rapportering af bistanden. Danmark udmærker sig også på det sikkerhedspolitiske område som en vigtig bidragyder til internationale fredsbevarende missioner og humanitære indsatser.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs siger:
”Det glæder mig, at Danmarks udviklingssamarbejde får en så flot placering. Vores førsteplads viser, at vi yder et konkret og synligt bidrag til en friere, rigere og mere tryg verden. Med den nye udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030, står vi stærkt også i fremtiden - med øget fokus på bl.a. kvinder og pigers rettigheder, inddragelse af unge, mere vækst og flere arbejdspladser samt en styrket indsats i nærområderne.”  

Mere information om indekset og Danmarks placering kan findes her.
For yderligere information kontakt: Marie Dørup Olesen, presserådgiver, tlf.: 61979070