Spring til indhold

Dialog og partnerskab mellem Danmark og Mellemøsten styrket som følge af Det Arabiske Initiativ

28.10.2015  15:17
Det Arabiske Initiativ (DAI) har siden 2003 været en del af dansk udenrigspolitik i forholdet til Mellemøsten og Nordafrika (MENA). DAIs dobbelte strategiske fokus på både at bidrage til demokratiske reformer og til at styrke dialog mellem Danmark og landene i regionen har vist sig at være en særlig styrke ved initiativet. Det konkluderer en netop gennemført evaluering. 

Siden lanceringen i 2003 har DAI støttet indsatser i 11 lande i MENA-regionen med hovedvægt på støtte til Egypten, Yemen, Jordan, Tunesien, Marokko, Syrien og Libyen, og den samlede finansieringsramme har været omkring 1,5 mia. danske kroner. Støtten har været fordelt på fire tematiske områder: menneskerettigheder og god regeringsførelse, ligestilling, videnssamfund og økonomisk vækst og jobskabelse.

Evalueringen finder, at valget af disse tematiske områder er relevant, og at DAI har formået at understøtte nøgleinitiativer inden for disse fire områder. Evalueringen peger dog også på, at DAIs ambitionsniveau i forhold til at understøtte politiske reformer er højt, da sådanne processer er langstrakte og afhængige af tiltag og begivenheder udenfor DAIs indflydelse.

Evalueringen viser, at især samarbejdet gennem danske og lokale partnere har været et bærende element i initiativet og har bidraget både til at fremme reformer i regionen og den gensidige forståelse mellem danske og arabiske partnere. Det stærke fokus på dialog og samarbejde har betydet, at DAI har fungeret som et vigtigt politisk instrument for Danmark i regionen. Gennem de mange partnerskaber har Danmark haft en betydelig tilstedeværelse i regionen, og DAI anses som en fremsynet og fleksibel partner i regionen.

Evalueringen støtter derfor, at DAI fortsat kanaliserer midler igennem partnerskaber med civilsamfundsorganisationer. Derudover anbefaler evalueringen, at DAI støtter et styrket samarbejde mellem danske myndigheder og myndigheder i regionen for derigennem at komplementere civilsamfundsindsatserne og arbejde for forandring på flere niveauer.

Evalueringen understreger desuden behovet for et passende ambitionsniveau i forhold til, hvad Danmark kan opnå med sin støtte til reformer med relativt få midler i en meget dynamisk politisk kontekst. Derfor anbefaler evalueringen, at Danmark gør sig mere klart, hvordan man bedst muligt kan bidrage til reformprocesser gennem et bedre fokus på, hvad der driver disse processer.

Evalueringen er gennemført af det danske konsulentfirma NIRAS i samarbejde med det britiske firma Integrity Research. Udenrigsministeriet hilser evalueringen velkommen og vil bringe erfaringer og anbefalinger fra evalueringen ind i den næste fase af DAI.

For yderligere information kontakt
Marianne Vestergaard, Evalueringskontoret, tlf. 33 92 00 30 eller marves@um.dk