Spring til indhold

Nyt dansk bidrag til børns skolegang i udviklingslandene

13.12.2017  15:02
Udviklingsminister Ulla Tørnæs modtog i dag en underskriftindsamling fra Oxfam/IBIS og One om uddannelse til børn i udviklingslandene, og annoncerede et øget dansk bidrag til børns skolegang.
På vegne af den globale ONE kampagne og Oxfam/IBIS overrakte sidstnævnte i dag 8194 underskrifter til udviklingsministeren om, at børn og ikke mindst piger i udviklingslandene skal have bedre mulighed for skolegang.
 
Udviklingsminister Ulla Tørnæs udtaler:
 
”De mange underskrifter vidner om det store engagement vi har i det danske samfund for at forbedre livet også for børn i udviklingslandene. Uddannelse – ikke mindst pigers skolegang i humanitære kriser og de mest udsatte lande – er en dansk prioritet. Her vil regeringen gerne gøre endnu mere. Regeringen vil derfor nu og her styrke indsatsen. Det sker med store ekstrabidrag til organisationerne UNICEF, ’Global Partnership for Education’ og ’Education Cannot Wait’ fonden. ”
 
Baggrund
Regeringen har besluttet at give et ekstrabidrag på godt 31 mio. kr. i 2017 til det såkaldte ’Global Partnership for Education’ (GPE), der arbejder for bedre skolegang for verdens fattigste. Regeringen vil næste år desuden øge bidraget til GPE med 50 mio. kr., så det årlige bidrag fra 2018 er 250 mio. kr.
 
I forbindelse med tilførsel af yderligere midler til udviklingsbistanden under Udenrigsministeriet grundet mindreudgifter til flygtningemodtagelse i 2017, har regeringen derudover prioriteret at bidrage med yderligere 66 mio. kr. til UNICEF’s uddannelsesprogrammer i Sahel-regionen, mere specifikt Niger, Mali og Burkina Faso. Fokus for støtten vil være på pigers adgang til uddannelse, som udgør en enorm udfordring i landene. Pigers adgang til uddannelse er vanskeliggjort af faktorer med rødder i konflikter, fattigdom og kulturelle mønstre.
 
Derudover støtter regeringen Education Cannot Wait fonden (ECW) med henblik på uddannelsesindsatser i lande påvirket af længerevarende kriser, bl.a. Chad, Syrien, Yemen og Somalia. ECW har ligeledes stort fokus på uddannelse af piger som er specielt udsatte i krisesituationer.