Spring til indhold

Regeringen hjælper med 35 mio. kr. til flygtninge og fordrevne fra krisen i Myanmar og 55 mio. kr. til tre glemte kriser i Afrika

30.12.2017  08:00

Regeringen er klar med yderligere hjælp til én af de hurtigst voksende humanitære kriser i mange år. Siden slutningen af august er næsten 650.000 rohingyaer flygtet fra uroligheder i det nordvestlige Myanmar til nabolandet Bangladesh, og behovet for nødhjælp og fødevarer er fortsat massivt.
 
Minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs siger: ”Jeg besøgte selv flygtningelejren Cox’ Bazar i Bangladesh i oktober og så hvor kritisk flygtningesituationen er. Jeg har derfor valgt at bidrage med 35 mio. kr. gennem FNs Fødevareprogram til flygtninge og fordrevne fra krisen i det nordlige Rakhine.”
 
De 35 mio. kr. udmøntes sammen med 55 mio. kr. til tre ”glemte kriser” i Afrika.
 
Minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs siger: ”Det er desværre ikke alle kriser, der får tilstrækkelig opmærksomhed fra det internationale samfund. Det gælder bl.a. situationen for flygtninge og fordrevne i og omkring i Den Centralafrikanske Republik, hvor halvdelen af landets befolkning anslås at være afhængig af humanitær nødhjælp. Derudover bidrager vi til flygtninge og fordrevne i Sudan og i Tanzania, som pt. huser mere end 500.000 flygtninge fra Burundi og Congo.”
 
Baggrund
 
FN’s Fødevareprogram støttes med 35 mio. kr. til en målrettet indsats til fordel for flygtninge og fordrevne fra krisen i det nordlige Rakhine i Myanmar. Der er nu over 120.000 internt fordrevne i Rakhine, og næsten 650.000 har søgt tilflugt i Bangladesh, hvor flygtningelejrene er overfyldte og præget af stor nød. Det er en af de hurtigst voksende humanitære kriser i de sidste mange år, og den lægger massivt pres på et af de i forvejen mest fattige og udsatte områder i Bangladesh, men der er desværre ingen udsigt til snarlige løsninger. De 35. mio. er en del af udmøntningen af det danske tilsagn om støtte afgivet under FN's internationale konference den 23. oktober i år.
 
Der gives et bidrag på 20 mio. kr. til FN’s humanitære landefond i Den Centralafrikanske Republik, som er ramt af udbredt konflikt. Over 1,1 million mennesker er fordrevet fra deres hjem, heraf næsten halvdelen til nabolandene, og over 2,4 mio. mennesker, svarende til halvdelen af landets befolkning, anslås at være afhængige af humanitær bistand. 41 % af alle børn mellem 6-59 måneder er kronisk fejlernærede. Det er en meget dyb krise, som desværre ikke får den fornødne opmærksomhed fra det internationale samfund.
 
Danmark yder endvidere 25 mio. kr. til FN’s humanitære landefond i Sudan, som gennem mange år har været ramt af flere samtidige alvorlige konflikter, i Darfur og i de østlige dele af landet. Konflikterne har medført omfattende fordrivelser og fødevareusikkerhed, og der er nu mere end 4,8 millioner, der har brug for humanitær assistance, hvoraf 2,3 millioner er internt fordrevet. Sudan er samtidig vært for 460.000 flygtninge fra Sydsudan, hvoraf 183,500 ankom alene i løbet af de første ni måneder af 2017.
 
Tanzania huser mere end 500.000 flygtninge, hvoraf 234.000 har forladt Burundi siden april 2015 grundet udbredt uro og overgreb. Dertil kommer over 80.000 flygtninge fra bl.a. DR Congo. Tanzania udviser meget stor gæstfrihed over for de mange flygtninge men har akut brug for hjælp fra det internationale samfund for at håndtere situationen. Danmark yder derfor 10 mio. kr. til FN’s Fødevareprogram, som står for maduddeling til de mange flygtninge. Samtidig ydes der også en målrettet sundhedsindsats over det danske udviklingsprogram i Tanzania.