Spring til indhold

Danmark støtter et af verdens fattigste lande med 380 mio kr. 

13.12.2017  06:00

Danmark annoncerer i dag et nyt landeprogram for det vestafrikanske land Niger på 380 mio. kr. i perioden 2017-2022 under en international konference i Paris. Dermed fastholder Danmark sit mere end 40 år gamle engagement i et af verdens fattigste lande.
 
Udviklingsminister Ulla Tørnæs siger:

”Jeg er glad for, at Danmark med underskrivelsen af landeprogrammet i dag fortsætter vores årtier lange udviklingsindsats i Niger, som jeg selv havde den store glæde at besøge tidligere i år. Vi fortsætter bl.a. vores indsats for at styrke kvinder og pigers rettigheder og bidrager til at bekæmpe fattigdom i Niger. Samtidig er jeg glad for, at Danmark med landeprogrammet bidrager til at stabilisere Niger og adresserer migrantstrømme fra Vestafrika til Europa.”
 
Med det nye program styrker Danmark indsatsen for stabilitet i Niger og den bredere Sahel-region, som med Libyens sammenbrud er blevet af direkte udenrigspolitisk interesse for Europa og Danmark. Ikke mindst fordi Niger i dag er et centralt transitland for irregulære migranter fra Vestafrika via Libyen eller Algeriet til Europa. Desuden er landet under pres fra konflikterne i nabolandet Mali og i det nordlige Nigeria, hvor Boko Harams hærgen har spredt sig til Nigers sydlige provinser og skabt titusindvis af internt fordrevne. Niger har også den højeste befolkningstilvækst og yngste befolkning i verden.
 
Landeprogrammet har fokus på adgang til vand og sanitet og god regeringsførelse, herunder stabilisering, migration, menneskerettigheder, støtte til uafhængige medier samt støtte til ligestilling og til kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder.  Desuden fortsættes Danmarks støtte til privat sektor drevet landbrugsudvikling i Niger. Danmarks indsats vil understøtte gennemførelsen af Nigers nye fattigdomsstrategi. 
 
Baggrund:
Danmarks indsats i Niger er en del af et bredspektret og samtænkt dansk engagement i Sahel-regionen omfattende:  1) langsigtet bilateralt udviklingssamarbejde med Mali, Burkina Faso og Niger (ca. 500 mio. kr. pr. år), 2) regionale stabiliseringsindsatser (ca. 120 mio. kr. i perioden 2014-2017), 3) humanitær bistand til ofre for krisen i Mali og til ofre for Boko Harams hærgen, 4) militære, finansielle og civile bidrag til FN’s fredsbevarende mission i Mali, MINUSMA samt et bidrag på 7,5 mio. kr. til den nye G5 styrke i Sahel, 5) bidrag gennem FN, herunder især UNICEF og FN’s Befolkningsfond, og 6) bidrag gennem danske civilsamfundsorganisationer, der udfører aktiviteter i Niger.

For yderligere information kontakt:
presserådgiver Marie Dørup Olesen, tlf. 61979020