Spring til indhold

Danida Business Finance flytter til IFU per 1 september

01.09.2017  14:21
Danida Business Finance bidrager til finansiering på lempelige vilkår af bæredygtige infrastrukturprojekter, som ellers ikke ville kunne opnå finansiering fra de kommercielle banker. Siden 1993 har Danmark på denne måde sikret at for eksempel vand- og energiprojekter med høje sociale og miljømæssige standarder er blevet gennemført i 29 udviklingslande.

For at styrke paletten af de danske udviklingsfinansieringsinstrumenter vil dele af den operative og tekniske opgaveportefølje hos Danida Business Finance fra 1. september 2017 blive overflyttet til Investeringsfonden for udviklingslande (IFU). Forventningen er, at samarbejdet vil kunne skalere de samlede danske investeringer til større infrastrukturprojekter. En større Danida Business Finance projektvolumen vil først og fremmest være til gavn for udviklingslande, men byder også på muligheder for dansk erhvervsliv om engagement i infrastrukturprojekter inden for f.eks. energi og vand på nye markeder.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs siger;
”Udenrigsministeriet har et solidt og langvarigt samarbejde med IFU og når IFU nu får et direkte engagement i Danida Business Finance vil vi se en større synergi og vækst i den samlede volumen af dansk udviklingsfinansiering.  I Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi ”Verden 2030” har vi sat os det mål, at den private sektor skal spille en større rolle i opnåelse af FN’s Verdensmål. Sammen med resten af IFU’s forretning vil Danidas Business Finance være en katalysator for at danske virksomheder kan bringe deres kompetencer og styrkepositioner i spil på områder som bæredygtig energi, rent vand og andet infrastruktur, som udviklingslandene efterspørger”

CEO, IFU, Tommy Thomsen siger;
”Udbygning af infrastruktur er en afgørende forudsætning for, at udviklingslande kan skabe øget økonomisk vækst og beskæftigelse i fremtiden. Med et mere strategisk og dagligt samarbejde mellem Danida Business Finance og IFU, tror vi, at vi kan løfte flere store infrastrukturprojekter, der først og fremmest er til gavn for udviklingslandene men som også vil åbne nye forretningsmuligheder for dansk erhvervsliv. Vi er derfor meget tilfredse med at overtage administrationen af Danida Business Finance.

De strategiske rammer for Danida Business Finance og bevillingskompetencen for de enkelte projekter fastholdes i Udenrigsministeriet, med en større inddragelse af ambassaderne.