Spring til indhold

120 millioner til akutte kriser i Irak, Yemen og Syrien

12.07.2017  08:29
De menneskelige konsekvenser af konflikterne i Syrien, Irak og Yemen er enorme og derfor yder ministeren for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs, nu 120 millioner kroner i støtte til akutte indsatser i de tre lande.

Efter mere end 8 måneders hårde kampe er den nordirakiske by, Mosul, befriet fra IS. I Yemen fortsætter borgerkrigen, og tusinder af mennesker bliver dagligt smittet med kolera. I Syrien er borgerkrigen i gang på sit 7. år og over 11 millioner mennesker er drevet på flugt fra deres hjem, heraf over 5 mio. på tværs af grænserne til nabolandene og længere væk. Blandt de tilbageværende har 9 mio. mennesker i følge FN behov for fødevarehjælp. De menneskelige konsekvenser af konflikterne i Syrien, Irak og Yemen er således enorme og derfor yder ministeren for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs, nu 120 millioner kroner i støtte til akutte indsatser i de tre lande.
 
"Den irakiske regering har erklæret, at Mosul er befriet. Det er i sig selv meget positivt, men byen har været belejret af IS siden 2014. Halvdelen af byens befolkning er flygtet, og alt peger på, at situationen er desperatfor de hundredtusindevis, der fortsat formodes at være i den vestlige del af Mosul. Samtidig er genopbygningsarbejdet påbegyndt i det østlige Mosul, som har været befriet gennem nogen tid. For at understøtte de igangværende akutte indsatser, har regeringen besluttet at bevilge 30 mio. kr. til den Internationale Røde Kors Komité, som er blandt de organisationer, som har bedst adgang til de konfliktramte områder.
 
Samtidig bliver situationen i Yemen stadigt værre. Over 270.000 vurderes nu at være smittet af kolera, og over 1.600 er døde af sygdommen ifølge de seneste informationer fra FN. Stadigt flere rammes hver eneste dag. Samtidig er over 6 millioner mænd, kvinder og børn ramt af en akut fødevarekrise, og yderligere 10 mio. får ikke dækket deres daglige behov for mad fuldt ud. Det er meget bekymrende, og der er hårdt brug for, at lande som Danmark bidrager til at understøtte en akut indsats for de mest sårbare befolkningsgrupper. Derfor øger vi nu støtten med 30 mio. kr. til FN‘s landefond i Yemen, som er et helt centralt redskab i den løbende indsats", siger minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs.
 
FN-appellerne for krisen i Syrien og nabolandene lyder aktuelt på 9 milliarder dollars for 2017. Her midt i 2017 er kun lidt over en tredjedel af pengene kommet ind. Det betyder, at de flygtninge og fordrevne, der fortsat befinder sig i Syrien og nabolandene, får stadig sværere ved at klare sig. Hvis ikke finansieringen til bl.a. FN’s Fødevareprogram, og FN’s Flygtningehøjkommissariat øges markant, så risikerer de helt essentielle indsatser for syriske flygtninge at blive indskrænket i anden halvdel af 2017. Ministeren for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs, understreger på den baggrund, at regeringen ønsker at hjælpe flest mulige flygtninge i nærområdet, hvorfor hun nu tager fat på at udmønte den bevilling, som regeringen reserverede til Syrien-krisen i forbindelse med den internationale Syrien-konference i april.
 
"Behovene er enorme og det er bekymrende, at vi er så langt fra at nå finansieringsmålet for FN’s appeller her midt på året. Hvis vi ikke får flere penge afsted til at hjælpe de mest sårbare flygtningene der, hvor de er, så risikerer vi, at de bliver tvunget til at bevæge sig videre fra de nærområder, de i første omgang er flygtet til, f.eks. fra Libanon til Europa. Det vil regeringen gerne undgå, og derfor sender vi nu flere penge til vores partnere, der arbejder i Syrien og nabolandene", slutter minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs. De nye bevillinger omfatter 30 mio. kr. til FN’s Flygtningehøjkommissariat, UNHCR, og yderligere 30 mio. kr. til FN’s Fødevareprogram, WFP.
 
For yderligere presse, kontakt Anne Ege, 41 53 25 26