Spring til indhold

Møde i Det Udenrigspolitiske Nævn

09.11.2015  14:34
Det Udenrigspolitiske Nævn holder møde tirsdag den 10. november 2015 kl. 12.30. Fra regeringen deltager statsministeren.

Følgende emne er på dagsordenen:

1. Forelæggelse af uformelt møde blandt EU’s stats- og regeringschefer den 12. november 2015