Spring til indhold

Finanslov 2018: Markant stigning i udviklingsbistanden

31.08.2017  11:15
Regeringen afsætter 15,9 milliarder kroner – svarende til 0,7 procent af BNI – til udviklingssamarbejde i 2018.

Det samlede beløb, som bruges i udviklingslandene på at bekæmpe fattigdom, forebygge migration og hjælpe flygtninge, stiger med 2,6 milliarder kroner i forhold til Finansloven 2017.

Det skyldes udover dansk økonomis fremgang et stort fald i udgifterne til flygtningemodtagelse i Danmark, som delvist finansieres af udviklingsbistanden.

”Jeg glæder mig over, at både regeringens økonomiske politik og den stramme udlændingepolitik virker. Den samlede udviklingsbistand vokser, og vi bruger færre penge på at modtage flygtninge i Danmark, som vi i stedet investerer i udviklingslandene,” siger minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs.

På Finansloven for 2018 budgetterer regeringen med udgifter til modtagelse af 5000 asylansøgere. Det svarer til 965 millioner kroner finansieret over udviklingsbistanden, og dermed det laveste beløb afsat til flygtningemodtagelse siden 2013.

”Det er i nærområderne, vores penge gør mest gavn. Der kan vi hjælpe langt flere flygtninge for væsentligt færre penge. Det ser endda ud til, at antallet af asylansøgere i Danmark bliver lavere endnu. Indtil videre har vi i år modtaget under 2000 asylansøgere. Det er næsten lige så mange flygtninge, som dagligt kommer ind over grænsen til Uganda,” siger Ulla Tørnæs.

På Finansloven for 2018 er der afsat det største humanitære budget nogensinde på 2,5 milliarder kroner. De penge skal blandt andet gå til humanitære indsatser i Afrika, som for eksempel de 1,3 millioner flygtninge i Uganda, og til de mange millioner internt fordrevne og flygtninge i Syriens nærområder.

”Vi skal forebygge nye flygtningestrømme både fra Afrika og fra Syrien. Derfor afsætter vi Danmarkshistoriens største beløb til verdens brændpunkter. Vi sætter flere penge af til at forebygge migration - og vi øger vores bevilling til udsendelse af afviste migranter,” siger Ulla Tørnæs.

På finansloven er der også tale om et historisk stort beløb på 700 millioner kroner til regeringens udviklingspolitiske prioritet; støtte til kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder.

”Jeg anser indsatsen for verdens kvinders sundhed som nøglen til fattigdomsbekæmpelse. Og så er det også en reaktion på, at den amerikanske administration har valgt at skære al støtte til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder væk. Det er de i deres gode ret til. Lige som vi er i vores gode ret til at reagere med flere penge,” siger Ulla Tørnæs.

6 ud af Danmarks 12 prioritetslande står tilmed foran at skulle have nye bevillinger til landeprogrammer, hvortil der er afsat 1,7 milliarder kroner. Der er tale om Etiopien, Niger, Uganda, Burkina Faso og Mali i Afrika samt Afghanistan.
 
Link til udviklingspolitiske prioriteter

For yderligere presse: Poul Kjar, 41 86 59 75