Spring til indhold

Evaluering af Danidas Oplysningsbevilling

15.03.2017  13:59
Relevante og nyskabende oplysningsindsatser kendetegner bevillingens aktiviteter, men der er rum for forbedring i udbredelsen af indsatserne.

Oplysningsindsatser støttet af Danidas Oplysningsbevilling er generelt relevante og af høj kvalitet og viser interessante og nyskabende vinkler på de udfordringer, udviklingslandene står overfor. Derimod viser indsatserne i langt mindre grad, hvad dansk udviklingssamarbejde går ud på. Mens indsatserne generelt vurderes positivt i en netop offentliggjort evaluering af Oplysningsbevillingen i perioden 2012-2016, peger evalueringen også på, at oplysningsindsatserne generelt når ud til en relativ lille målgruppe.

Danidas Oplysningsbevilling er en ansøgningsbaseret pulje, som støtter formidlingsaktiviteter om udviklingslandene målrettet den danske befolkning. Sammen med Danidas egen oplysning og civilsamfundsorganisationernes projektrelaterede oplysning bidrager Danidas Oplysningsbevilling til at udbrede kendskabet til og skabe forståelse for udviklingslandenes udfordringer og at oplyse om betydningen af den danske deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde. Oplysningsbevillingens midler uddeles af et eksternt Oplysningsudvalg, der vurderer indkomne ansøgninger tre gange årligt.

Evalueringskontoret iværksatte i efteråret 2016 på opfordring af kontoret for Presse, Public Diplomacy og Kommunikation en evaluering af Oplysningsbevillingens aktiviteter med henblik på at vurdere relevansen af en ansøgningsbaseret pulje og for at tilvejebringe et evidensgrundlag for beslutninger om fremtidens oplysningsindsatser.

Evalueringen konkluderer, at Oplysningsbevillingen bør fastholdes i Udenrigsministeriet som en ansøgningsbaseret pulje, idet den bidrager med kvalitetsproduktioner på afgrænsede indsatsområder til øget forståelse for udviklingslandenes udfordringer, men evalueringen finder også, at de fleste projekter støttet af Oplysningsbevillingen har begrænset rækkevidde og ikke når egne resultatmål. Evalueringen anbefaler derfor, at Oplysningsbevillingens aktiviteter fremadrettet fokuserer mere på udbredelse og vedkommende formidling. Derudover anbefaler evalueringen, at Oplysningsudvalgets mandat justeres, således at bevillingen afspejler den universelle tilgang, der ligger i de globale bæredygtighedsmål.

Evalueringen er gennemført af det danske konsulentfirma Verner Kristiansen ApS og kan downloades på hjemmesiden evaluering.um.dk.

For yderligere informationer om evalueringen kontakt Marianne Vestergaard, Udenrigsministeriets Evalueringskontor på 3392 0030 eller på marves@um.dk.

KOM og EVAL