Spring til indhold

… og hvad så med de næste 60 år? - konference i anledningen af at FN’s Flygtningekonvention fylder år.

07.06.2011  14:05
Udenrigsministeriet er i dag sammen med Dansk Flygtningehjælp vært for en konference i anledning af 60-året for FN’s Flygtningekonvention.

Konferencen har til formål at debattere, hvordan Danmark, EU og det internationale samfund løfter fremtidens flygtningeopgaver – globalt og i Europa. Og hvordan Flygtningekonventionen de næste 60 år kan udgøre en mere fyldestgørende ramme for et forpligtende internationalt samarbejde på området.

Udviklings- og integrationsminister Søren Pind udtaler i den forbindelse:

"Behovet for en international flygtningekonvention er desværre mindst lige så stort i dag, som da konventionen blev skabt for 60 år siden. Verden står over for store udfordringer på flygtninge og migrationsområdet, og det er afgørende, at vi fastholder og udvikler vores evne til håndtere dem.

I vesten skal vi leve op til vores konventionsfastlagte forpligtelser, og så skal vi støtte den lange række af udviklingslande, som reelt huser langt de fleste flygtninge og internt fordrevne. Det vigtigste er imidlertid at forhindre, at problemerne opstår. Forebyggelse er centralt og det sker bedst ved at bidrage til at sikre fred og frihed i de lande, der trues af konflikter."
 
Konferencen åbnes af HKH Kronprinsessen og har FN’s Flygtningehøjkommissær Antonio Guterres, udviklings- og integrationsminister Søren Pind samt Dansk Flygtningehjælps generalsekretær Andreas Kamm som talere.