Spring til indhold

Markante resultater af 1,6 mia. kr. dansk støtte til sundhed i Ghana

04.03.2016  16:45
Mere end 20 års dansk udviklingssamarbejde med Ghana indenfor sundhedssektoren har bidraget til imponerende resultater og bragt Ghana derhen, hvor udviklingssamarbejdet overtages af andre typer samarbejder.

Mødre- og børnedødeligheden er halveret. Antallet af læger er næsten tredoblet, og det offentlige sundhedsbudget er flerdoblet. Det er bare et par af de markante forbedringer, Ghana har oplevet i løbet af de 22 år, Danmark har støttet sundhedssektoren i landet. Den danske støtte, der løber op i 1,6 mia. kr., har været med til at redde liv, til at gøre ghaneserne sundere og skaffe dem adgang til bedre sundhedsydelser. Og så har den danske støtte bidraget til kapacitetsopbygning af den ghanesiske sundhedssektor, så den i dag er langt bedre udrustet end for 22 år siden. 

Det var nogle af de positive resultater, der blev fremhævet, da den danske ambassade i Accra onsdag ved et seminar markerede, at den mangeårige danske støtte til sundhed i Ghana med udgangen af 2016 udfases.

”Ghana er heldigvis nået langt i løbet af de 22 år, Danmark har støttet vores sundhedssektor,” sagde Ghanas sundhedsminister Alex Segbefia, der samtidig bemærkede, at Ghana står over for nye udfordringer, når mangeårige donorer udfaser deres udviklingssamarbejde.

”Vi kan naturligvis mærke Danmarks udfasning, men det er vigtigt at understrege, at Ghana står meget stærkere, end da den danske støtte startede. Vi skal nu i langt højere grad til selv at finansiere de sundhedsydelser, som Danmark har været med til at betale for. Vi skal vænne borgerne til, at de skal til at betale mere i skat, og det skal vi gøre ved at overbevise dem om, at de får noget for den skat, de betaler, ” sagde ministeren.

”Ghana er gået fra at være et lavindkomstland til et lavere mellemindkomstland” sagde den danske ambassadør i Ghana, Tove Degnbol. ”Derfor bevæger det dansk-ghanesiske partnerskab sig nu fra det vi kan kalde traditionelt udviklingssamarbejde til et strategisk partnerskab med fokus på erhvervsmæssige, politiske og kulturelle aspekter. Vi har med udviklingssamarbejdet bidraget til at bringe Ghana derhen, hvor det næste naturlige skridt er øge skattebetalingen som også sundhedsministeren nævnte.”

""
Ghanas sundhedsminister Alex Segbefia og den danske ambassadør i Ghana Tove Degnbol med magasinet, ”A Healthy Partnership”.

Film og magasin om det sunde partnerskab

Ved seminaret præsenterede den danske ambassade i Ghana magasinet ”Et sundt partnerskab” og fem korte film (i både danske og engelske versioner). Her fortæller ghanesiske mødre, læger, embedsfolk, patienter og politikere om den udvikling, det ghanesiske sundhedsvæsen har oplevet de seneste årtier, og om den betydning, den danske støtte har haft. Erfaringerne fra sundhedssamarbejdet er også dokumenteret i en teknisk rapport på engelsk.

Danida-støtten har for eksempel været afgørende for, at Ghanas unikke nationale sundhedsforsikring sikrer de fattigste og mest udsatte gratis adgang til lægehjælp og andre sundhedsydelser. Danidas støtte til The Christian Health Association of Ghana (CHAG) tilskrives også en stor del af æren for det usædvanligt tætte og frugtbare samarbejde mellem Ghanas offentlige og kristne hospitaler og sundhedsklinikker. Og det er vigtigt i et land, hvor de kristne hospitaler og sundhedsklinikker dækker omkring en tredjedel af befolkningen.


Magasin og film kan ses her:

Dansk version: E-paper in Danish (film 1, film 2, film 3, film 4, and film 5)
Engelsk version: E-paper in English (film 1, film 2, film 3, film 4, and film 5)