Spring til indhold

Evaluering af Danidas energi- og miljøsamarbejde i Sydøstasien

17.05.2017  12:08
En ny evaluering af samarbejdet indenfor energi og miljø i Malaysia, Thailand og Indonesien fremhæver særligt Danmarks bidrag indenfor energieffektivitet og vedvarende energi.

Evalueringen konkluderer, at Danmarks energi- og miljøsamarbejde i Malaysia, Thailand og Indonesien har bidraget til vigtige udviklingsresultater indenfor bl.a. energieffektivitet og vedvarende energi. De gode resultater er bl.a. opnået gennem etablering og styrkelse af institutioner, der fortsat spiller en betydelig rolle, samt styrkelse af nationale kompetencer gennem træning, videns- og forskningssamarbejde. Evalueringen vurderer, at den danske støtte har været en vigtig drivkraft for at placere energieffektivitet og vedvarende energi højere på den politiske dagsorden i alle tre lande.

På grund af samarbejdets høje profil, aktualitet og lange varighed opnåede Danmark en høj grad af legitimitet og tillid hos regeringerne i alle tre partnerlande. Det medførte gode samarbejdsrelationer, og en betydelig del af indsatserne blev optaget i nationale politikker og strategier og videreført gennem konkrete værktøjer og øget kapacitet. Især i Malaysia og Thailand, hvor den danske støtte blev afsluttet i 2008/2009, kan evalueringen konstatere Danmarks bidrag til vigtige resultater indenfor miljøeffektivitet og bæredygtig energi. Her er der etableret et godt udgangspunkt for langsigtede effekter, mens det er for tidligt at vurdere resultaterne i Indonesien. I alle tre lande har indsatsen bidraget til udviklingen af bedre rammebetingelser for investeringer i energieffektivitet og vedvarende energi.

Evalueringen finder dog også, at Danmarks store indsats indenfor energieffektivitet og bæredygtig energi i de tre lande indtil videre kun haft relativt lille kommerciel betydning for danske virksomheder. Evalueringen påpeger blandt andet, at Danmark i Malaysia og Thailand ikke var i stand til fuldt ud at videreføre den høje profil på området, da udviklingssamarbejdet blev udfaset. I Indonesien, hvor Danmark stadig har udviklingssamarbejde, er overgangen til andre former for samarbejde - herunder kommercielt samarbejde - blevet adresseret i højere grad, bl.a. gennem etablering af myndighedssamarbejde.

Evalueringen er gennemført af de danske konsulentfirmaer Nordic Consulting Group og Orbicon og kan downloades fra hjemmesiden evaluering.um.dk.

For yderligere informationer om evalueringen kontakt chefkonsulent Lars Christian Oxe, Udenrigsministeriets Evalueringskontor på 3392 1085 eller laroxe@um.dk.