Spring til indhold

Evaluering af Danmarks udviklingssamarbejde med Bolivia, 1994-2016

15.02.2018  14:10
En ny evaluering af udviklingssamarbejdet med Bolivia over 25 år fremhæver mange positive resultater og markant fremgang i en række sektorer.

Siden starten af 1990’erne har Danmark ydet finansiel og teknisk bistand til Bolivia. Fra begyndelsen har fattigdomsbekæmpelse og menneskerettigheder været centralt og i denne periode på har landet oplevet både markant politisk og social uro såvel som en utrolig økonomisk udvikling og et bemærkelsesværdigt fald i forekomsten af ekstrem fattigdom. Hjørnestenene i samarbejdet har været støtte til vigtige produktive sektorer herunder landbrug, forbedring af miljøhåndtering samt styrkelse af menneskerettighedsbaserede tilgange til udvikling – specielt i forhold til oprindelige folk. Der er ydet støtte til udviklingsaktører i både den offentlige og den private sektor såvel som til civilsamfundsorganisationer.

Evalueringen bekræfter den høje relevans og indflydelse af det danske udviklingssamarbejde med Bolivia. Det er vigtigt at anerkende den bolivianske udviklingsbanes særegenhed, dog er der imidlertid nogle erfaringer fra evalueringen, som kan inspirere nye programmer i andre lande i udrulningen af strategien for udvikling og humanitær assistance (Verden 2030). Evalueringen viser at der er opnået markant fremgang i en række sektorer, hvor Danida har spillet en vigtig rolle. Høj økonomisk vækst baseret på eksportindtægter fra olie og gas har haft en positiv indflydelse på overordnede levestandarder og fattigdomsreducering gennem de sidste ti år. Mens regeringens politikker har fokuseret på at øge væksten sammen med omfordeling, udgør udfordringen med at kombinere økonomisk udvikling baseret på naturressourceudvinding med effektiv miljøbeskyttelse fortsat en bekymring.

Adskillige af konklusionerne fra evalueringen er bemærkelsesværdige, især at der har været en relativ høj grad af fleksibilitet i bistanden inden for en kompleks og omskiftelig politisk kontekst, samt at Danida er en frontløber – for eksempel i støtten til oprindelige folks rettigheder, i miljøforvaltningen og i udviklingen af vedvarende energi – og bliver anerkendt for risikovillighed og en vilje til at træde ind i komplekse og ukendte territorier. Derudover er det værd at understrege de markante resultater identificeret gennem evalueringen, bl.a.: decentralisering med styrkede lokale myndigheder og folkelig deltagelse; konsolidering af jordrettigheder; udryddelse af fattigdom i mange landdistrikter; delt ansvar som et kerneprincip inden for forvaltning af beskyttede områder; og, forbedret adgang til uddannelse og undervisning. Endelige konstaterer evalueringen, at der har været vanskeligheder med at sikre opmærksomhed omkring ulighed mellem kønnene og anbefaler at Danida gentænker sin tilgang med henblik på at revitalisere operationelle anstrengelser for at støtte og forbedre kvinders rettigheder.
Evalueringen er gennemført af Nordic Consulting Group/Orbicon og kan downloades på hjemmesiden evaluering.um.dk.

For yderligere informationer om evalueringen kontakt Mike Speirs, Udenrigsministeriets Evalueringskontor på 3392 0516 eller mikspe@um.dk