Spring til indhold

Makroøkonomi

Sammen med andre udviklingspartnere støtter den danske ambassade Burkina Fasos strategi for øget vækst, bæredygtig udvikling og bekæmpelse af korruption.

Burkina Fasos regering har gennem adskillige år modtaget budgetstøtte fra forskellige udviklingspartnere, heriblandt også fra Danmark. Disse udviklingspartnere støttede i 2014 den burkinske regering med i alt 1,14 mia. kr., hvilket svarer til ca. 5,6% af statsudgifterne. Den danske ambassades nuværende makroøkonomiprogram dækker perioden 2012-2015 og omhandler en strategi for øget vækst og bæredygtig udvikling, det er samtidig en opfølgning på tidligere budgetstøtteprogrammer.

Familie foran hus

Budgettet for programmet er på i alt 230 mio. kr. hvoraf 88,7% går til nationalbudgettet, og dermed også til strategien for øget vækst og bæredygtig udvikling, mens 9,6% går til programmets finasieringsramme og 1,7% går til revision og undersøgelser. Det overordnede mål med strategien er at skabe makroøkonomisk stabilitet og øge kvaliteten af den offentlige finansforvaltning. Det består af følgende to komponenter:

  • Budgetstøtte til strategien for øget vækst og bæredygtig udvikling. Dette skal opnås ved at fastholde en stabil makroøkonomisk politik samt ved en tilfredsstillende gennemførelse af strategien. Resultaterne vurderes i samråd med udviklingspartnerne og den burkinske regering.
  • Tre initiativer som skal støtte gennemførelsen af strategien for øget vækst og bæredygtig udvikling og udmunde i konkrete resultater; Støtte til en styrkelse af kapaciteten hos finansministeriet for en effektiv forvaltning af Sekretariat for den politiske sektor for økonomi, støtte til grøn vækst og slutteligt støtte til finanspolitisk gennemsigtighed og bekæmpelsen af korruption. Resultaterne her vurderes også i samråd med udviklingspartnerne og den burkinske regering.

For at mindske risici for korruption i forbindelse med den finansielle forvaltning af budgetstøtten, samarbejder Danmark med to civilsamfundsorganisationer REN-LAC og CIFOEB som arbejder for at bekæmpe korruption, øge den finanspolitiske gennemsigtighed og offentlighedens viden om statsbudgettet (du kan læse mere om de to NGO’er via linkene til højre).

Danmarks budgetstøtte fortsætter med at være på linje med de andre udviklingspartneres budgetstøtte og makroøkonomiske program. Erfaringer med budgetstøtte til Burkina Faso, samt god dialog med den burkinske regering er essentielt for gennemførelsen af programmet for makroøkonomi, og har blandt andet betydet at den danske budgetstøtte vil fortsætte i perioden 2016-2020 med et samlet beløb på 330 mio. kr.

Links

 

Kontakt

Anne B. Simonsen

E-mail: annsim@um.dk