Spring til indhold

CKU's kultur- og udviklingsprogram i Burkina Faso

Center for Kultur og Udvikling og Den danske Ambassade i Burkina Faso støtter kunst, kultur og kreative industrier som et bidrag til at øge befolkningens muligheder for at deltage i kulturelle aktiviteter samt skabe indkomst og beskæftigelse.

 
""
Den burkinske musiker og sanger Patrick Kabré optræder på Copenhagen Jazz Festival
Foto: Kristoffer Juel Poulsen

Burkina Faso er kendetegnet ved en dynamisk kultursektor med en lang række af årlige og halvårlige festivaler, der giver regional og international synlighed og markedsadgang. Store internationale festivaler som filmfestivalen FESPACO har bidraget væsentligt til Burkina Fasos økonomi. Læs her et interview, med den burkinske filminstruktør Gaston Kaboré, om netop FESPACO, og den store betydning festivalen har i Afrika.

Flere kulturelle og kreative industrier er ved at få fodfæste i det fattige land, og det økonomiske potentiale i Burkina Fasos kulturelle sektor har fået opmærksomhed fra offentlige myndigheder og organisationer som Den afrikanske Union og ECOWAS. De folkelige protester i oktober 2014 tvang imidlertid Blaise Compaoré til at træde tilbage som præsident for Burkina Faso efter 27 år på posten. Millioner af mennesker deltog i protesterne mod præsidentens forslag om endnu en valgbarhedsperiode og brugte aktivt deres rettigheder som demokratiske borgere.
I tæt samarbejde har CKU og Den danske Ambassade i Burkina Faso derfor valgt at støtte følgende områder:

Øget adgang til kulturelle aktiviteter

Strategien for decentralisering af kultur i Burkina Fasos 13 regioner formuleret af det burkinske Kulturministerium bakkes op af programmets støtte til flere kulturelle aktiviteter uden for hovedstaden. Programmet er rettet mod at øge adgangen til kulturelle aktiviteter, der involverer lokalt baserede kunstnere, i nye geografiske områder uden for hovedstaden. Samtidig er der fokus på inddragelse af nye målgrupper i Ouagadougou. Programmet bidrager til øget inddragelse af unge i aktiviteter såsom skolekoncerter, filmforevisninger og aktiv deltagelse i workshops.

Styrket kommercialisering af kulturelle og kreative industrier

Kulturelle og kreative industrier i Burkina Faso er domineret af små virksomheder drevet af selvstændige, der ofte arbejder på projekt- og freelance-basis. Der er et udtalt behov for styrkelse af markedsrelationer og kommerciel vækst. Et trænings- og vejledningsprogram med fokus på forretningsplaner og markedsudvikling for kulturelle iværksættere og fagfolk skal bidrage til at styrke sektoren.

Talentpleje

Talentfulde unge kunstnere, der viser potentiale til at gøre karriere på kunst- og kulturscenen, får muligheder for eksponering på festivaler og træning gennem kulturelle aktiviteter. Mødet mellem nye burkinske talenter og et lokalt publikum er vigtig for at skubbe et lokalt marked for moderne kunst og kultur frem.

Etablering af netværk for kulturelle iværksættere

Deling af viden og knowhow på forretningsudvikling i de kulturelle og kreative industrier er vigtig for at styrke væksten i den kreative økonomi. Derfor sigter trænings- og vejledningsprogram mod at bringe folk sammen for at dele viden og færdigheder.

Målgruppe

Omkring 60 procent af befolkningen er under 24 år, og børn og unge er derfor en oplagt målgruppe for programmet. En anden målgruppe er kulturelle iværksættere og fagfolk.

Geografisk fokus

Den begrænsede adgang til kulturelle aktiviteter uden for hovestaden viser behov for at tilgodese nye geografiske områder såsom byerne Dédougou, Koudougou, Ouahigouya og Kaya.

""
 

Kontakt

CKU's programleder - Burkina Faso

Louise Friis Pedersen  

E-mail: lfp@cku.dk
Telefon: +45 33 17 97 17

 

Ambassadens kontaktperson
Bernadette Boly
E-mail: berbol@um.dk