Spring til indhold

Folkeafstemning den 3. december 2015

20.10.2015  15:02
Torsdag den 3. december 2015 afholdes der folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Folkeafstemningen afholdes i Danmark, men ikke på Færøerne eller i Grønland. I udlandet kan der brevstemmes fra og med torsdag den 8. oktober 2015.

For at deltage i valg og folkeafstemninger i Danmark, skal danske statsborgere, der bor i udlandet, være registreret på valglisten. Den danske ambassade i Ouagadougou opfordrer danskere i Burkina Faso til at aflægge deres stemme i god tid før torsdag den 3. december 2015.


I praksis skal brevstemmerne gerne være afgivet senest 26. oktober for at sikre modtagelse i Danmark inden valgdatoen. Det noteres dog, at man kan afgive stemme på ambassaden helt indtil selve valgdagen.

For mere information, se: http://valg.sim.dk/valgmyndigheder/folkeafstemning-om-retsforbeholdet-2015.aspx