Spring til indhold

Danida styrker indsatsen for at skabe vækst og arbejdspladser i 2011

04.07.2011  15:15
Aktiviteterne i køreplanen for vækst og beskæftigelse indeholder 23 aktiviteter for 2011 på forskellige niveauer og i forskellige lande.

Strategien for Danmarks Udviklingssamarbejde udmøntes gennem årlige køreplaner på strategiens fem prioritetsområder, hvor der opstilles mål for indsatser i udviklingsarbejdet i 2011.

Køreplanen for vækst og beskæftigelse afspejler, at Danmark sætter særligt fokus på at fremme markedsbaseret økonomisk vækst, der breder sig ud i alle lag af samfundet, og giver den enkelte mulighed for at forbedre sin egen livssituation. Der er  fokus på at skabe nye  arbejdspladser, særligt for de store ungdomsårgange i Afrika.

Aktiviteterne i køreplanen for vækst og beskæftigelse afspejler at prioritetsområdet favner bredt. De i alt 23 aktiviteter i køreplanen for 2011  illustrerer indsatser på forskellige niveauer og lande. I Uganda trænes kvindelige iværksættere i landbrugssektoren. I Bolivia bidrager Danida til at skabe værditilvækst og eksportmuligheder for agro-virksomheder. I Kenya vil der ske en kortlægning af behov og muligheder for investeringer i bæredygtig energiforsyning. Og gennem erhvervssektorprogrammer i Ghana og Kenya arbejdes der målrettet med at fremme fortalervirksomhed og forbedring af erhvervslivets rammebetingelser gennem kapacitetsopbygning af erhvervsorganisationer.

Download køreplanen her 

For yderligere information kontakt:

Chefkonsulent

Janne Laigaard Schneider

E-mail: jansch@um.dk

Telefon: +45 33920116