Spring til indhold

Danida kæmper for menneskerettigheder, demokrati og afskaffelse af korruption

05.07.2011  16:02
Danida vil støtte forberedelserne af frie valg i Egypten og Tunesien, mens journalister i Irak skal undervises i kritisk, undersøgende journalistik. Det er blot nogle af de indsatsområder, der indgår i den årlige køreplan for Danmarks udviklingssamarbejde indenfor frihed, demokrati og menneskerrettigheder.

Strategien for Danmarks udviklingssamarbejde fra 2010 udmøntes gennem årlige køreplaner på strategiens fem prioritetsområder. Køreplanen for prioritetsområdet frihed, demokrati og menneskerettigheder opstiller mål for indsatsen på dette område i 2011.

Køreplanen fremhæver 21 konkrete indsatser, der illustrerer bredden i det bi- og multilaterale udviklingssamarbejdet på området.

Politisk dialog med partnerlande i EU-regi, forhandlinger i FN, samt bilateral dialog med partnerlandenes regeringer og civilsamfund spiller en central rolle i arbejdet med at fremme individers rettigheder og opbygge og konsolidere demokratiske samfund baseret på retsstatsprincipper. Denne politiske indsats går hånd i hånd med teknisk støtte til kapacitetsopbygning af partnerlandets institutioner og systemer, f.eks. domstole og skattesystemer, og støtte til civilsamfundets deltagelse i og kontrol med samfundsudviklingen.

I Egypten og Tunesien støtter Danida forberedelse af frie valg og lokale menneskerettighedsforkæmperes indsats. I Burkina Faso bidrager Danmark til at effektivisere skattesystemet og bekæmpe korruption. Under forhandlinger i FN og i partnerlande som f.eks. Uganda er Danmark aktivt på banen for at bekæmpe diskrimination af homoseksuelle. Danida samarbejder med Red Barnet, UNICEF og FN’s Global Compact om at styrke erhvervslivets fokus på børns rettigheder. I Irak trænes journalister i kritisk, undersøgende journalistik.