Spring til indhold

Kampen mod fattigdommen bærer frugt

15.08.2011  09:50
U-landene er godt på vej til at halvere fattigdommen. Ifølge en ny rapport fra Verdensbanken vil to tredjedele af verdens ulande sandsynligvis have halveret deres fattigdom i 2015, og allerede nu er den andel af verdens mennesker, der lever i ekstrem fattigdom, halveret.

Det er blot én af flere gode nyheder fra U-landene, som skal ud til danskerne.

Derfor vil kampagnen "Verdens Bedste Nyheder" fra mandag den 15. august og seks uger frem være til stede med positive budskaber mange steder både i det offentlige rum og i medierne: fra et IC3-tog indpakket i Verdens Bedste Nyheder til web-bannere i førende netaviser, fra annoncer i MetroXpress og indstik i Ud og se med DSB til store bannere på Udenrigsministeriets gavle ud mod Knippels Bro.

Kampagnens koncept er ”Kampen mod fattigdom bærer frugt”, og hele kampagnen kulminerer den 9. september med uddeling af frugt til ca. 150.000 danskere i byer over hele landet.

Kampagnen er blevet til i et samarbejde mellem 70 u-landsorganisationer, FN-organisationerne i Danmark og Danida, og den støttes af mere end 50 virksomheder og offentlige institutioner.

Udviklingsminister Søren Pind bakker op om kampagnen:

”Der er brug for Verdens Bedste Nyheder til at fortælle om resultaterne af det langsigtede udviklingssamarbejde. Det er vigtigt at minde om, at der altså også sker fremskridt midt i al nøden. Indsatsen for at hjælpe er ikke spildt. Ser man aktuelt på hungersnøden på Afrikas Horn, kan man f.eks. se, at tørkeramte områder som Kenya og Etiopien, hvor udviklingssamarbejdet har fungeret, er bedre rustet til at modstå sultkatastrofer end Somalia. Især det sydlige Somalia er hårdt ramt, men her har konflikter også netop forhindret en langsigtet udviklingsindsats. Så her er behovet for akut nødhjælp nu massivt.”

Verdens bedste nyhed er, at vi kan forebygge sult og fattigdom. Det viser arbejdet med at nå FN’s 2015 Mål.

 Illustration: FN's 2015 Mål på vej i den rigtige retning

Trods kriser og katastrofer, virker indsatsen i de fleste udviklingslande: 89 % af børn i u-landene går i skole, og 1.8 milliarder flere mennesker har nu adgang til rent drikkevand i forhold til i 1990.

De positive fremskridt i u-landene trækkes især af, at tidligere udlande som Kina, Indien og Brasilien er ved at blive økonomiske supermagter. Men også flere afrikanske lande, f. eks. Ghana, Kenya og Etiopien oplever en solid fremgang.
Fremskridtene skyldes, at regeringer, hjælpeorganisationer, privatsektoren og især udviklingslandene selv bakker op om en langsigtet indsats. Trods de triste mediehistorier om sultkatastrofen på Afrikas Horn er der altså rigtig mange gode nyheder fra u-landene.

Foto af Udenrigsministeriets gavl med bannere, set fra Knippels Bro.