Spring til indhold

Danida Business Partnerships – nye muligheder for støtte til erhvervsudvikling i udviklingslande

08.08.2011  16:02
Danida sammenlægger programmerne Business-to-Business og Innovative Partnerships for Development. Det sker for at skabe mere fleksibilitet i forhold til fremtidige aktivitets- og partnerskabstyper.

Danida Business (DB) Partnerships afløser de nuværende programmer Business-to-Business (B2B) og Innovative Partnerships for Development (IPD). Sammenlægningen og moderniseringen sker som led i gennemførelsen af regeringens strategiske ramme for prioritetsområdet vækst og beskæftigelse 2011 – 2015.

Sammenlægningen til DB Partnerships sker for at skabe større fleksibilitet i forhold til fremtidige aktivitets- og partnerskabstyper, der kan støttes af Danida. Samtidig øges kravene til de deltagende virksomheders kompetencer og ressourcer, ligesom der er øget fokus på resultaterne og bæredygtigheden af partnerskaberne mellem virksomheder i Danmark og udviklingslandene. Ved tilrettelæggelsen af Danida Business Partnerships er der taget afsæt i erfaringer fra B2B og IPD programmerne samt det øgede fokus på virksomheders samfundsansvar.

De nye regler for ansøgning om støtte og administration vil gælde fra den 8. august 2011. Igangværende aftaler om støtte vil fortsat blive administreret efter retningslinjerne for henholdsvis B2B og IPD.