Spring til indhold

Fremskridt i Nepal – Danmark klar til at bakke op

04.11.2011  16:05
Udviklingsminister Christian Friis Bach hilser det velkomment, at Nepals politiske partier den 1. november indgik en bred aftale om den konkrete gennemførelse af fredsaftalen fra 2006, og opfordrer Nepal til hurtigst muligt at få gennemført aftalen.

10 års væbnet konflikt i Nepal afsluttedes i 2006 med indgåelse af en fredsaftale mellem Nepals regering og maoisterne. Efter mange tilløb lykkedes det den 1. november 2011 at opnå tilslutning til en bred politisk aftale med en detaljeret plan for gennemførelse af indholdet i fredsaftalen. Dermed er der taget et vigtigt skridt i retning af at bane vej for politisk enighed mellem Nepals politiske partier om en ny forfatning og efterfølgende afholdelse af valg.

Udviklingsminister Christian Friis Bach udtaler:

”Den nye aftale er et betydeligt skridt i forhold til at sikre en fredelig og stabil udvikling i Nepal. Som Nepals ven og partner opfordrer Danmark den nepalesiske regering og alle politiske partier til at udvise fleksibilitet og tage medansvar.

Danmark har i mange år støttet Nepals fredsproces og den seneste udvikling understreger vigtigheden af vort engagement. Derfor vil Danmark også fremover være aktivt engageret i Nepal og vi vil løbende tage stilling til, hvordan vi bedst muligt kan støtte nepaleserne i deres bestræbelser på at bringe landet videre – herunder på at færdiggøre en ny demokratisk forfatning, som vil sikre lige rettigheder til alle.”

Baggrund
Siden fredsaftalens indgåelse for fem år siden har der løbende været drøftelser om den konkrete gennemførelse af fredsaftalens bestemmelser, herunder især om en løsning for de mere end 19.000 tidligere maoistsoldater, der siden konfliktens afslutning har opholdt sig i lejre.

Blandt hovedelementerne i aftalen fra den 1. november er således en plan for integrationen af maksimum 6500 maoistsoldater i den nationale hær, mens maoistsoldater, der ønsker at bliver rehabiliteret, vil modtage en rehabiliteringspakke, der består af både kontant honorering og tilbud om uddannelse mv. De resterende maoistsoldater, der ønsker frivillig pension, vil modtage kontant honorering.

Nepals politiske partier har også med indgåelse af aftalen forpligtet sig til at imødekomme internationale menneskerettighedsforpligtelser ved at sikre etablering af kommissioner for fred- og forsoning samt undersøgelse af forsvundne personer under den langvarige væbnede konflikt, herunder tildeling af kompensationspakker til ofre for konflikten. Et aspekt, som Danmark har lagt stor vægt på.

Med denne aftale synes tilliden mellem Nepals politiske parter genetableret, hvilket er afgørende for at fastholde fortsat fremdrift i fredsprocessen.

Som led i det samlede danske engagement i Nepal, støtter Danmark den nepalesiske fredsproces via adskillige kanaler. Dette engagement vil fortsætte i denne vigtige periode. Siden 2007 har Danmark specifikt støttet den nepalesiske regerings fredsfond og yder fortsat støtte til fonden, hvorigennem rehabiliteringsindsatser forventes støttet. I den nuværende fase af Danmarks fredsstøtteprogram ydes 30 millioner kroner til fonden frem til 2013.