Spring til indhold

Materiale til orienteringsmøde i UM den 19. maj

13.05.2016  16:12

Udenrigsministeriet ønsker at støtte udviklingen af innovative partnerskaber mellem virksomheder, NGO-er, vidensinstitutioner og interesseorganisationer gennem en ny partnerskabsfacilitet, der vil blive lanceret i juni. Forud for lanceringen inviteres interesserede til et debatmøde, hvor faciliteten vil blive præsenteret. 
 
Partnerskaberne vil bygge på et interessefællesskab mellem erhvervsliv og not-for profit-organisationer i at adressere FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling gennem markedsudvikling i udviklingslande og Danida vil støtte partnerskaber, der kan skabe synergi mellem kompetencerne hos eksempelvis NGO’er, vidensinstitutioner og erhvervslivet. Den ledende partner vil være en not-for-profit organisation, mens det forventes, at private aktørers incitament til deltagelse i partnerskabet vil være udsigt til at en rentabel forretning kan udspringe af partnerskabet.
 
Orienteringsmødet afholdes torsdag den 19. maj kl 13.30-15.00.

OBS: nyt lokale: Mødet afholdes i UM  besøgscenter. Indgang via Udenrigsministeriets reception.

Der er nu lukket for tilmeldinger.

Vi gør opmærksom på at der grundet meget stor interesse alene vil være mulighed for at have en deltager pr. organisation/virksomhed. De organisationer som har tilmeldt flere deltagere bedes pr mail til vbestud@um.dk give besked om hvem der deltager.

Materialer

Danida Market partnerships  - concept note

Danida Market Development Partnerships Guidelines

Programme Document - Danida Market Development Partnerships