Spring til indhold

Maksimalt internationalt pres på ny afghansk regering

04.12.2014  09:11

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen mødes torsdag med repræsentanter fra den nye afghanske samlingsregering, kolleger fra 61 lande og repræsentanter fra 23 internationale organisationer til en international Afghanistankonference i London.

Afghanistankonferencen er den nye afghanske samlingsregerings første store møde med det internationale donorsamfund. De vil præsentere deres reformdagsorden fokuseret på blandt andet økonomisk udvikling, korruptionsbekæmpelse og god regeringsførelse. Reformerne vil indgå som en del af den såkaldte ’noget for noget’ Tokyo-aftale mellem Afghanistan og det internationale samfund fra 2012, Tokyo Mutual Accountability Framework. Her forpligtede Afghanistan sig til at levere fremskridt på en række områder til gengæld for omfattende international bistand.

”Jeg noterer mig med tilfredshed, at den nye afghanske samlingsregering har fokus på økonomisk udvikling, korruptionsbekæmpelse og god regeringsførelse. Den nye afghanske samlingsregering skal nu sætte handling bag ordene og levere reformer og resultater på god regeringsførelse og bekæmpelse af korruption til gavn for den afghanske befolkning, der er blandt verdens absolut fattigste,” siger Mogens Jensen.

Handels- og udviklingsministeren vil på konferencen også mødes med repræsentanter fra afghanske civilsamfundsorganisationer for at drøfte deres reformanbefalinger til den afghanske regering og det internationale donorsamfund.

”Civilsamfundsorganisationerne spiller en helt central rolle i Afghanistan. De kan bidrage til at sætte dagsordenen for udviklingen i det afghanske samfund, de kan presse på for at de nødvendige reformer gennemføres, og de har en stor rolle som vagthund, der skal holde regeringen ansvarlig for sin politik. Netop derfor vil vi også fremover støtte afghanske civilsamfundsorganisationers arbejde, og jeg ser meget frem til at få deres perspektiv på både Afghanistans udvikling og udfordringer”.

På London-konferencen vil ministrene forhandle et kommuniké, der vil kunne bekræfte det brede partnerskab mellem det internationale samfund og Afghanistan baseret på de gensidige forpligtelser fastlagt i Tokyo-aftalen fra 2012. Konferencen er arrangeret af Storbritannien i et fælles værtsskab med afghanerne. Præsident Ashraf Ghani og premierminister David Cameron leder konferencen, ligesom også CEO (premierminister) Abdullah Abdullah vil deltage. Konferencen er det første trin i en længere proces mod en revideret Tokyo-aftale, som forventes godkendt i midten af 2015.

Danmark udbetaler fra 2013-17 årligt omkring 530 mio. kr. i udviklingsbistand til Afghanistan, der således er den største modtager af dansk udviklingsbistand.

For yderligere information kontakt:
Poul Kjar, presserådgiver, tlf: 41865975