Spring til indhold

Frygt for ny hungersnød på Afrikas Horn

01.07.2011  12:29
Danmark vil bidrage med 63 millioner kroner til nødhjælp på Afrikas Horn. Ni millioner mennesker er ramt af tørke, og der er frygt for en ny hungerkatastrofe.

2011 er på nuværende tidspunkt det mest regnfattige år på Afrikas Horn siden 1995. Specielt Djibouti, det nordlige Kenya, det sydlige og sydøstlige Etiopien og store dele af Somalia er hårdt ramt. Flere FN organisationer og regeringer i regionen har derfor udsendt appeller om øjeblikkelig international humanitær bistand.

Udviklingsminister Søren Pind udtaler i den forbindelse:

”Danmark har gennem mange år støttet fødevareproduktionen på Afrikas Horn, og der har været mange fremskridt, selv i Somalia. Nu har tørken imidlertid ramt næsten ni millioner mennesker så hårdt, at der er frygt for en ny hungerkatastrofe, hvis ikke vi giver massiv humanitær bistand. Det er en dybt ulykkelig situation, som kommer oven i mange års regional ustabilitet og flygtningestrømme bl.a. som følge af konflikten i Somalia. Med den danske støtte på i alt 63 mio. kr. giver vi et bidrag, der vil kunne gøre en forskel i den nuværende dybe krise.”

FN vurderer, at antallet af berørte mennesker fortsat vil stige i de kommende måneder. På nuværende tidspunkt vurderes det samlede behov for nødhjælp på Afrikas Horn at andrage 1,3 milliarder USD. Etiopien vurderes som værende særligt hårdt ramt, idet antallet af personer som modtager fødevarehjælp nu nærmer sig 3,3 mio. – en stigning på en halv million på blot 3 måneder. Somalia er både tørke og konfliktramt, hvorfor i alt 2,5 mio. (hver tredje somali) har behov for nødhjælp. Hvert fjerde barn er underernæret og sundheden forværres løbende.

Den danske støtte vil blive fordelt med 10 mio. kr. til Verdensfødevareprogrammets uddeling af mad i de hårdest ramte områder på Hornet, 20 mio. til FN’s humanitære landefond for Etiopien og 30 mio. kr. til FN’s humanitære landefond for Somalia. Endelig har Dansk Flygtningehjælp fået tildelt 2 mio. kr. fra deres nødhjælpspulje med henblik på en særlig indsats blandt somaliske flygtninge i Etiopien, ligesom Dansk Røde Kors vil anvende 1 mio. fra deres pulje.