Spring til indhold

Ny ansøgningsrunde til Danida Business Explorer

24.02.2017  13:08
Danske virksomheder kan søge om tilskud fra Danida Business Explorer til at udvikle konkrete forretningsmuligheder i udviklingslande, der adresserer lokale udviklingsbehov. Ansøgningsfrist er den 31. marts 2017.

Danida Business Explorer giver tilskud til danske virksomheder i forbindelse med undersøgelse af en konkret forretningsmulighed i en række udviklingslande. Projekter skal adressere lokale udviklingsbehov med fokus på at bidrage til realisering af FN’s verdensmål, og være i overensstemmelse med principperne i FN Global Compact og FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv.

Der er afsat i alt 10 mio. kr. til nye projekter i 2017. Første ansøgningsrunde har ansøgningsfrist den 31. marts. Ansøgningsfristen for den næste ansøgningsrunde er 31. august 2017.

Klik her for at læse mere om Danida Business Explorer.

For yderligere information kontakt
Lars Friis-Jensen +45 3392 1263
vbe@um.dk