Spring til indhold

Somalia på dagsordenen for internationalt møde i København

23.09.2011  12:00
Den internationale kontaktgruppe for Somalia (ICG) mødes i København d. 29.-30. september for a drøfte den politiske situation i Somalia og vejen frem mod stabilitet og fred i landet. Nationale, regionale og internationale aktører vil være tilstede - herunder repræsentanter fra Afrika, Europa, USA samt regionale og internationale organisationer - i forsøget på at skabe fremdrift i den politiske proces.

De seneste måneder har det internationale samfunds opmærksomhed været rettet mod den humanitære katastrofe i Somalia og på Afrikas Horn. En løsning på de menneskelige lidelser og en stabilisering af sikkerhedssituationen i Somalia skal på sigt findes via en langsigtet politisk løsning.

I den forbindelse er Danmark vært for det kommende møde i den internationale kontaktgruppe for Somalia (ICG), der finder sted i København d. 29.-30. september 2011. Omdrejningspunktet for mødet vil være den såkaldte køreplan, der skitserer de politiske prioriteter for Somalias overgangsregering for de kommende 11 måneder. Mødet vil ligeledes adressere den nuværende humanitære krise, sikkerhedssituationen i landet - herunder Al Shabaabs tilbagetrækning fra Mogadishu - og udfordringerne ved pirateri ud for Somalias kyst.

FN’s Generalsekretærs særlige repræsentant, Dr. Augustine Mahiga, leder mødet, der vil samle en række nationale, regionale og internationale aktører, herunder Somalia premierminister, Dr. Abdiweli Mohamed Ali, og FN’s humanitære koordinator i Somalia, Mr. Mark Bowden.

Danmarks engagement i Somalia dækker et bredt felt af indsatser, herunder udviklingsbistand, humanitær nødhjælp og finansiel støtte til den Afrikanske Unions fredsbevarende mission i Somalia (AMISOM). Herudover varetager Danmark som led i pirateribekæmpelse formandskabet for Arbejdsgruppe 2 om juridiske spørgsmål under CGPCS.

Kontaktgruppemødet i København markerer endnu et skridt i den fælles internationale indsats for at sikre en langsigtet løsning for Somalia.

For yderligere information om Danmarks indsats i Somalia:
Mette Knudsen,
Kontorchef, Udenrigsministeriet,
E-mail: metknu@um.dk

For yderligere information om kontaktgruppemødet, presseadgang eller interviewønsker:
Marcus Carter Mathiasen,
Fuldmægtig, Udenrigsministeriet,
T: 3392 0363
Email: marmat@um.dk