Spring til indhold

Vigtigt med øjne og ører i Ukraine

19.12.2014  05:30

Regeringen bevilger 2 mio. kr. ekstra til OSCE’s særlige monitoreringsmission i Ukraine, der siden marts har overvåget og rapporteret om konflikten i det østlige Ukraine. Danmark har hidtil bidraget med 4 mio. kr. i frivillige bidrag og har i dag 13 danske observatører udsendt til den internationale monitoreringsmission.

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen udtaler:

”Det er dybt tragisk, at konflikten nu har kostet næsten 5000 menneskeliv. Det er vigtigt, at vi arbejder for en fredelig løsning på konflikten og overvåger, at menneskerettighederne respekteres. De udsendte observatører i OSCE’s overvågningsmission gør en kæmpe og meget værdsat indsats. Det er ikke ufarligt. Men det er helt afgørende med en sådan uafhængig og international tilstedeværelse for at sikre, at det internationale samfund har øjne og ører i landet”.

Udenrigsminister Martin Lidegaard udtaler:

”Vi har brug for alle diplomatiske redskaber i Ukraine. Derfor støtter vi OSCE-observatørernes store arbejde med at levere faktuel information om konflikten. Et af de store problemer er den massive russiske propaganda. Derfor er OSCE-missionens objektive rapportering helt nødvendig”. 

Missionens nuværende mandat løber frem til marts 2015, hvorefter OSCE skal tage stilling til, om den skal forlænges. OSCE, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, har 57 medlemslande, og organisationen har på nuværende tidspunkt udsendt i alt 338 observatører. 

For yderligere information om OSCE missionen, kontakt:
Charlotte Sørensen på tlf. 25330329
 
Pressehenvendelser til udenrigsministeren, kontakt:
Lars Peter Levy på tlf. 41904124
 
Pressehenvendelser til handels- og udviklingsministeren, kontakt:
Frej Jackson på tlf. 29724477