Spring til indhold

50 mio. kroner i risikovillig kapital til udviklingslandene

08.06.2016  10:22
Udenrigsminister Kristian Jensen bevilger 50 millioner kroner i risikovillig kapital, der skal få flere danske virksomheder til at engagere sig i investeringsprojekter i udviklingslande.

Udenrigsminister Kristian Jensen bevilger 50 millioner kroner i risikovillig kapital, der skal få flere danske virksomheder til at engagere sig i investeringsprojekter i udviklingslande.

Pengene bevilges gennem Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), og skal være med til finansiere de 17 nye verdensmål, som er tidens nye business-case og øverst på dagens dagsorden på 3GF topmødet i København.  

”De nye verdensmål giver store muligheder for danske virksomheder. Derfor bevilger vi nu 50 millioner kroner i risikovillig kapital til udvikling af nye investeringsprojekter i Afrika, Asien og Latinamerika. Hermed fremmer vi bæredygtige investeringer i mennesker, miljø og med maksimale muligheder for danske virksomheder,” siger Kristian Jensen. 

Bevillingen kommer efter afslutningen på 3GF topmødet i København. Her drøftede Kristian Jensen verdensmålene som forretningsmuligheder med blandt andre Grundfos CEO, Mads Nipper, og den tidligere britiske minister Lord Mark Malloch-Brown.

De er begge medlemmer af en dansk støttet international kommission, der har til hensigt at fremme erhvervslivets bidrag til at gennemføre de 17 nye verdensmål. Lord Mark Malloch-Brown fremhævede den danske regering og danske virksomheder som foregangseksempler for resten af verden. 

”Der er stadig mange danske virksomheder og finansielle institutioner, der afholder sig fra større investeringer i udviklingslandene. Det skyldes jo, at der er stor risiko forbundet med investeringer i mange udviklingslande, at det er tidskrævende, og at der er relativt store omkostninger forbundet med at udvikle investeringsprojekter i for eksempel vedvarende energi i Afrika. Derfor er det vigtigt, at vi stiller den statslige udviklingsbistand til rådighed som risikovillig kapital,” siger Kristian Jensen. 

Direktøren for IFU, Tommy Thomsen tilføjer: 

”En af de store udfordringer er, at der er for få kommercielt bæredygtige projekter i udviklingslande. Men med den nye projektudviklingsfacilitet kan vi styrke udviklingen af disse og dermed både skabe øget vækst i udviklingslandene og bedre forretningsmuligheder for dansk erhvervsliv.” 

Det forventes, at projektudviklingsfaciliteten vil bidrage til en vellykket udvikling og efterfølgende gennemførelse af mindst 10 større investeringsprojekter inden for klima, agroindustri, industriproduktion etc. Programmet vil følge IFU’s normale procedurer for forberedelse og godkendelse af investeringer. Private projektpartnere vil bidrage med mindst 50 procent af de udviklingsomkostningerne og IFU med den resterende del, men med et maksimum på 5 millioner  kroner per projekt.

Bevillingen på 50 millioner kroner til IFU skal godkendes af Folketingets Finansudvalg.

For yderligere information kontakt:
Poul Kjar, presserådgiver, tlf: 41865975