Spring til indhold

Udviklingsministeren og integrationsministeren i Kabul for at drøfte samarbejdet med Afghanistan

01.05.2018  08:36
Udviklingsminister Ulla Tørnæs og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg har netop været i Afghanistan for ved selvsyn at opleve de udfordringer landet står overfor, og se hvordan det danske udviklingssamarbejde gør en positiv forskel. Udsigterne til fred blev drøftet på højeste politiske niveau med præsident Ghani. Besøget blev også anvendt til at styrke dialogen og samarbejdet om tilbagetagelse af afviste afghanske asylansøgere fra Danmark.

Der er skabt mange gode og synlige resultater i Afghanistan siden 2001 – økonomisk vækst, længere levealder, sundhed, kvinders stilling i samfundet og uddannelse. Resultaterne er dog skrøbelige og kan kun fastholdes på langt sigt, hvis der opnås større stabilitet i landet. Det forudsætter, at der bliver indgået en fredsaftale, og præsident Ghani har for nylig rakt hånden ud til Taliban med tilbud om forhandlinger uden forhåndsbetingelser.

Ulla Tørnæs siger:

"Et mere stabilt og fredeligt Afghanistan er i Danmarks klare interesse. Afghanistan må ikke igen blive et tilholdssted for internationale terrorister. Og vi skal blandt andet gennem udviklingssamarbejdet være med til at skabe et grundlag for, at afghanerne igen tror på en fremtid i deres eget land og ikke vælger at migrere til Europa. Efter 16 års massiv international indsats er der måske endelig udsigt til, at vi er på vej ind i en ny fase i konflikten og Afghanistans udvikling. Det drøftede jeg med bl.a. præsident Ghani."

Besøget gav også mulighed for at drøfte tilbagetagelse af afviste asylansøgere fra Danmark og reintegration af flygtninge der vender hjem fra nabolandene. Besøget gav et indblik i, hvordan danske udviklingsmidler kan bistå Afghanistan, når de mange flygtninge vender retur. Danmark støtter modtagelses- og reintegrationsprogrammer for frivilligt hjemvendte og medfinansierer registrering og fordeling af jordlodder til intern genbosætning. Danmark udbetaler i gennemsnit omkring 425 mio. kr. årligt i økonomisk bistand til Afghanistan, heraf ca.  200 mio. kr i udviklingsbistand.

"Regeringens politik er, at når vi støtter et land med udviklingsbistand, så har vi en klar forventning om, at landet samarbejder om at tage egne statsborgere tilbage, hvis de er blevet nægtet asyl eller er blevet udvist af Danmark. Det gælder også Afghanistan, og derfor forventer jeg et smidigt samarbejde om udsendelser. Vi kan allerede i dag hjemsende mange til Afghanistan og har et godt samarbejde, men der er et par områder, hvor vi kan styrke samarbejdet. Vi skal sikre, at alle, der står i udsendelsesposition, kan sendes hjem – om nødvendigt med tvang. Det har jeg understreget over for den afghanske regering," siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg.

Besøget var også en anledning til at fokusere på kampen mod korruption og hvordan det danske udviklingssamarbejde bidrager til at styrke Afghanistans retsforfølgelse af korrupte embedsmænd og politikere.

"Det er lammende for den afghanske økonomi og udvikling, at korruptionen er så udbredt. Jeg mødtes bl.a med repræsentanter fra et dansk-finansieret anti-korruptionscenter, der arbejder med retsforfølgelse i højtprofilerede korruptionssager. Det er opmuntrende, at det nu er lykkedes centeret at få dømt en række højtstående officerer for korruption - men der er ikke tvivl om, at dette er en lang sej kamp sammen med afghanerne," siger Ulla Tørnæs.

Baggrund
Danmark udbetaler i gennemsnit omkring 425 mio. kr. årligt i økonomisk bistand til Afghanistan, der således er den største modtager af dansk udviklings-, humanitær og stabiliseringsbistand. Bistanden anvendes til udviklingsindsatser, der fokuserer på økonomisk vækst og beskæftigelse, uddannelse og god regeringsførelse, demokrati og menneskerettigheder. Desuden går støtten til kapacitetsopbygning af afghansk politi, støtte til hjemvendte flygtninge og internt fordrevne samt akutte humanitære kriser.

Ultimo april er der ca. 90 personer i udsendelsesposition til Afghanistan. Rigspolitiet gennemfører jævnligt tvangsudsendelser til Afghanistan. Der er også mulighed for at udrejse frivilligt med støtte i form af et reintegrationsprogram. I 2017 blev der udsendt 72 tvangsmæssigt. I løbet af 2018 er der udsendt 25 personer, hvoraf ca. 15 personer er udrejst frivilligt med et reintegrationsprogram.

For yderligere information kontakt:

Kontakt udviklingsministeren:
Presserådgiver Marie Dørup Olesen tlf 61979020
Særlig rådgiver Steffen Thorøe tlf 61979233

Kontakt udlændinge- og integrationsministeren:
Særlig rådgiver Mark Thorsen 61983274