Spring til indhold

Ny køreplan for øget dansk indsats i skrøbelige stater

01.07.2011  09:56
Danmark vil i løbet af 2011 udvikle to store regionale stabiliseringsprogrammer i henholdsvis Afghanistan/Pakistan-regionen og i området omkring Afrikas Horn /Østafrika, samt fortsat yde støtte til pirateribekæmpelse i Adenbugten. 

Stabilitet og skrøbelighed er et af i alt fem prioritetsområder i strategien for Danmarks udviklingssamarbejde. Det øgede fokus på området blev fulgt op af en politik for indsatser i skrøbelige stater, og nu lanceres en køreplan for udmøntningen i 2011.

Køreplanen markerer en opprioritering af Danmarks engagement i skrøbelige stater. Planen giver et overblik over væsentlige indsatser i 2011, herunder multilaterale indsatser i FN, EU, Verdensbanken samt NATO og OECD/DAC. Prioriterede områder er indenfor samtænkning, civil kapacitet, risikohåndtering og privatsektorudvikling, den humanitære bistand samt støtte til regionale programmer og landebaserede indsatser.

Den integrerede indsats i Afghanistan, implementeringen af Afghanistan strategien og Helmand planen er fortsat af største vigtighed. Stabiliserings- og genopbygningsindsatsen i Somalia er central, og der gives særlig opmærksomhed til at understøtte en positiv udvikling i Somaliland. To store regionale stabiliseringsprogrammer for Afghanistan/Pakistan regionen samt Afrikas Horn/Østafrika, inklusiv støtte til pirateribekæmpelse i Adenbugten samt opbygning af kystvagtkapacitet, vil blive udviklet i løbet af 2011.

Opfølgning på anbefalingerne i Verdensbankens nye World Development Report 2011 samt FN’s rapport om civil kapacitet gives prioritet. OECD/DAC’s arbejde med nye retningslinjer og principper for skrøbelig stats indsatser støttes. Danmark vil yde en særlig indsats for at fremme donorers risikovillighed og kapacitet til risikohåndtering frem mod Højniveaumødet om bistandseffektivitet i Busan i november.

Download køreplanen her