Spring til indhold

Offentliggørelse af fælles evalueringen af Paris-erklæringen

15.07.2011  11:41
Evalueringen af den såkaldte Paris-erklæring – det vil sige arbejdet med at forbedre udviklingsbistandens effektivitet – er nu offentliggjort.

Den store fællesevaluering af gennemførelsen af Paris-erklæringen er nu offentliggjort og kan downloades via www.evaluering.dk.

Evalueringen indgår i forberedelserne til et højniveaumøde i Busan i Korea i slutningen af november/begyndelsen af december, hvor politikere og topembedsmænd fra hele verden mødes for at tale om, hvilke fremskridt der er gjort med hensyn til at forbedre udviklingsbistandens effektivitet og hvilke tiltag, der er behov for fremover.

Evalueringen er foretaget i to faser i perioden 2007-11 og er den mest omfattende evaluering af udviklingsbistand nogensinde. Den er koordineret af Danidas tidligere evalueringschef Niels Dabelstein og omfatter uafhængige evalueringer i 22 udviklingslande i Asien, Afrika og Latinamerika og af praksis i 18 af donorlande (herunder Danmark) og multilaterale bistandsorganisationer. Derudover er der gennemført specielle studier af afbinding af bistanden og af bistand til skrøbelige stater.

Resultaterne fra de mange enkelt-evalueringer er sammenfattet i en synteserapport, der er udfærdiget af det britiske konsulentfirma IOD Parc med Bernard Wood fra Canada som holdleder.

Udenrigsministeriet anvender nu sammen med partnerlande og andre donorlande evalueringen i forberedelserne til højniveaumødet i Busan i november 2011 om øget bistandseffektivitet. Det danske svar på evalueringen vil blive udarbejdet i forlængelse af disse diskussioner og offentliggjort i september/oktober 2011.

Yderligere oplysninger om evalueringen kan fås hos chefen for Danidas Evalueringskontor, Ole Winckler Andersen (tlf. 33 92 02 36, olewin@um.dk).