Spring til indhold

Invitation til dialogmøde forud for FN Højniveaumøde

06.07.2011  13:07
Åbent dialogmøde i Udenrigsministeriet den torsdag 14. juli forud for FN Højniveaumøde om ikke-smitsomme sygdomme i New York den 19.-20. september 2011

Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Udenrigsministeriet inviterer til åbent dialogmøde om forberedelserne til højniveaumødet om ikke-smitsomme sygdomme - ”non-communicable diseases” (NCD’er). Mødet vil være en anledning til at drøfte de danske prioriteter i forhold til NCD-mødet generelt, orientere om de danske forberedelser og de igangværende forhandlinger om sluterklæringen for højniveaumødet. Forhandlingerne om sluterklæringen for højniveaumødet vil løbe hen over sommeren og kulminere, når ministre fra hele verden samles i New York den 19. -20. september 2011 for at vedtage en politisk erklæring om forebyggelse og kontrol af NCD’er.
 
Mødet vil finde sted den 14. juli kl. 15:30-17:00 i Udenrigsministeriet (lokale M3). Tilmelding er nødvendig og skal ske senest den 12. juli til Fatima Gago fga@im.dk. Yderligere oplysninger vedrørende mødet kan fås ved henvendelse til fuldmægtig Kirstine Vangkilde Berner kirnie@um.dk.
 
Baggrund
Den 19.-20. september 2011 afholdes FN’s Højniveaumøde om forebyggelse og kontrol af ikke-smitsomme sygdomme - det første af sin art. Nylige rapporter fra WHO og FN’s generalsekretær fastslår, at de økonomiske, sociale og menneskelige omkostninger forbundet med NCD'er er enorme. Det vurderes, at omkring 60 % af alle dødsfald på verdensplan kan tilskrives NCD’er, mens det endvidere estimeres, at 80 % af disse finder sted i mellem- og lavindkomstlandene. Prognoser viser endvidere, at tendensen er særlig bekymrende for udviklingslandene, der vil opleve en markant stigning i NCD-byrden frem mod år 2030.

FN’s Højniveaumøde om NCD’er den 19.- 20. september 2011 i New York vil primært fokusere på fire sygdomme: Kræft, hjertekarsygdomme, luftvejssygdomme og diabetes, da en stor del af dødsfaldene kan relateres til netop disse sygdomme, omend den bredere NCD dagsorden også rummer en lang række andre sygdomme, herunder bl.a. psykiske sygdomme. Særligt fire faktorer øger risikoen for pådragelse af NCD’er: Forbrug af alkohol og tobak, lav fysisk aktivitet samt forkert kost.