Spring til indhold

Gode takter i Danmarks indsatser til fremme af ligestilling i verden

17.05.2016  13:45
Danmarks stærke fokus på kvinders rettigheder som en grundlæggende del af de universelle menneskerettigheder samt en fleksibel og langsigtet partnertilgang fra dansk side har betydet, at Danmark har medvirket til at fremme minoriteters rettigheder i flere programsamarbejdslande samt åbnet døre til politiske beslutningstagere omkring kvinders rettigheder.

Dette konkluderes i et netop gennemført evalueringsstudie af erfaringer fra ligestillingsindsatser i dansk udviklingssamarbejde.

Kvinders rettigheder er en kerneprioritet i Danmarks internationale samarbejde, og Danmark er derfor en stærk fortaler for ligestilling i internationale fora. Danmark har aktivt støttet ligestillingsdagsordenen gennem vedtagelsen af FNs bæredygtighedsmål fra 2015 og Danmarks ligestillingsstrategi fra 2014 slår fast, at kvinders rettigheder er nøglen til fattigdomsbekæmpelse, stabilitet og bæredygtig udvikling.

Evalueringsstudiet analyserer otte eksempler på hovedsageligt bilaterale indsatser, der har til formål at fremme ligestilling. Af studiet fremgår det, at dansk støtte har medvirket til lovændringer blandt andet i Burkina Faso og Kenya, hvorimod indsatser for at fremme kvinders økonomiske ligestilling har været mindre succesfulde. Studiet peger på, at mens ambitionsniveauet er ganske højt for mange indsatser, så er det ikke altid, at resultaterne lever op til målsætningerne.

Evalueringsstudiet konkluderer, at Danmark betragtes af modtagerlande og civilsamfundspartnere som en fremsynet og fleksibel partner, som støtter op om innovative tilgange til at fremme ligestilling. Dette giver sig til udtryk igennem den politiske dialog, Danmark fører med partnerlandenes regeringer og i internationale fora, og gennem de tiltag der støttes finansielt af Danmark. Studiet peger dog også på, at synergi mellem forskellige instrumenter såsom finansiel støtte, rådgivning og politik-dialog med fordel kan styrkes.

Endvidere konkluderer evalueringsstudiet, at det er vigtigt at fastholde et fortsat fokus på kvinders rettigheder som en naturlig og grundlæggende del af menneskerettighederne i dansk udviklingssamarbejde.

Evalueringsstudiet er gennemført af det danske konsulentfirma Verner Kristiansen ApS og lanceres i forbindelse med Women Deliver konferencen i København i denne uge.  Evalueringsstudiet, sammendrag samt fire filmklip kan downloades på evaluering.um.dk.

For yderligere information kontakt Marianne Vestergaard, Udenrigsministeriets evaluerings-kontor, tlf. 33 92 00 30 eller marves@um.dk