Spring til indhold

Danske Ph.d.-forskere til debat om EU's udenrigspolitik og grøn vækst

29.08.2011  10:17
Den 19. august afholdt Udenrigsministeriet for anden gang Copenhagen Diplomatic Summer School, som er en lejlighed hvor forskere, der beskæftiger sig med internationale emner, kan mødes og diskutere med de diplomater og praktikere, der til daglig arbejder inden for de samme udfordringer.

Seminarets åbne form skaber rammer for en rig meningsudveksling blandt de deltagende.

Dette år var der særlig fokus på at diskutere udfordringerne med at styrke EU’s udenrigspolitik og den fælles udenrigstjeneste (FUT) og med at styrke den grønne vækstdagsorden.

Danmarks globale udfordringer er i de senere år vokset. Man har bl.a. oplevet en række opstande, tæt på Danmarks og Europas grænser, i Mellemøsten og Nordafrika og samtidig er den globale økonomiske konkurrence blevet øget i takt med den økonomiske krises udvikling og de nye globale nøgleaktørers, såsom Kina og Brasilien, fremkomst. Blandt de deltagende var der enighed om, at EU's fælles udenrigstjeneste er en del af svaret på de udfordringer Danmark står overfor, men at man samtidig også har behov for andre globale løsningsmekanismer igennem eks. NATO og FN.

Grøn vækst er en del af svaret på det dilemma, der for Danmark ligger i, både at takle de øgede økonomiske udfordringer som Danmark står konfronteret med og samtidig tænke udfordringen ind på en grøn og bæredygtig måde. Hvordan man i Danmark, fremadrettet, skal takle de internationale klimaforhandlinger, blev herunder et væsentligt element i drøftelserne og her er man med den grønne vækstdagsorden nået en del af vejen mod målet.

Arrangementet er et blandt flere eksempler, hvor Udenrigsministeriet rækker ud til universiteter og tænketanke for at styrke samarbejdet om at få ideer og finde løsninger til de globale udfordringer, som Danmark står overfor.