Spring til indhold

Udviklingsministeren åbner topmøde om uddannelse

08.11.2011  16:02
Uddannelse er en helt afgørende for udvikling, sagde udviklingsminister Christian Friis Bach ved en reception den 7. november, der markerede åbningen af et topmøde under Global Partnership for Education.

”Vi er samlet her for at fremme vores fælles mål om ikke blot at få alle børn i skole, men også at sørge for, at de lærer at læse.”

Det var velkomsten, da udviklingsminister Christian Friis Bach d. 7. november i Eigtveds Pakhus modtog flere end 250 deltagerne i et topmøde, der skal skaffe flere midler og sikre større opbakning til uddannelse.

Billede af udviklingsminister Christian Friis Bach
Udviklingsminister Christian Friis Bach.

Der er siden år 2000 gjort store fremskridt på uddannelsesområdet, men rundt om i verden går 69 millioner børn stadig ikke i skole, og mindst 200 millioner børn, der går i skole, kan ikke læse. Og mange – ikke mindst piger – dropper alt for tidligt ud.

”Udfordringen er ikke kun at de kommer i skole, men også at de bliver der,” slog Christian Friis Bach fast.

Uddannelse er en grundlæggende rettighed
Den danske udviklingsminister ser uddannelse som en helt grundlæggende rettighed:

”Retten til uddannelse skiller sig ud som særlig vigtig, da den er afgørende for muligheden for at udøve andre rettigheder såsom retten til sundhed, retten til ytringsfrihed, og ikke mindst kvinders ret til lige muligheder.”

Uddannelse fremmer også den individuelle frihed og lægger grundstenene for udvikling.

”Uddannelse er afgørende for at skabe et fredeligt og demokratisk samfund, og den er en forudsætning for at skabe den vækst, der er nødvendig for at løfte magtesløse og udsatte mennesker ud af fattigdom,” fortsatte Christian Friis Bach.

Overvældende tilslutning
Det er ’Global Partnership for Education’, der er arrangør, men Danmark er værtsland og er gået sammen med Australien, Rwanda, Guyana, Norge, Sverige og Irland om at støtte afholdelsen af konferencen. Derfor åbnede den danske udviklingsminister begivenhederne med receptionen i Eigtveds Pakhus.

Billede af Carol Bellamy
Forkvinde for topmødet og tidligere chef for UNICEF, Carol Bellamy.

Carol Bellamy, forkvinde for ’Global Partnership for Education’, var glad for den store opbakning til konferencen, der blandt andre tæller 27 undervisningsministre fra udviklingslandene:

”Vi havde håbet på 150 deltagere. Nu har 250 registreret sig, og hele 56 lande er repræsenterede,” sagde Carol Bellamy og så ud over forsamlingen af repræsentanter for regeringer i i- og u-lande, ngo’er og private firmaer og fonde:

”Mine damer og herrer. I kan sørge for, at millioner af børn i udviklingslandene kommer i skole og får en uddannelse.”

Opgaven er enorm, og Carol Bellamy ser frem til resultaterne af de kommende dage.
Global Partnership for Education sigter mod at skaffe ca. 13 mia. kr. over tre år for at sørge for, at yderligere 25 mio. børn kan komme i skole.

Topmødet fortsætter d. 8. november, og den 9.-10. november træder bestyrelsen i Global Partnership for Education sammen. Her sidder Danmark også med.

Flere end 250 deltog i topmødet Global Partnership for Education i København.

Fakta: Konferencens tre hovedformål
Konferencen d. 7.-8. november i København har tre hovedformål:
1). at få den private sektor, civilsamfundet og bilaterale og multilaterale donorer til at forpligte sig til at støtte grundlæggende uddannelse.
2). at få øget udviklingslandenes engagement i og finansiering af grundlæggende uddannelse i deres egne lande.
3). at opnå politisk opbakning fra alle medlemmer til at fremme den fælles ambitiøse dagsorden.