Spring til indhold

Invitation til udviklingsministerens lancering af kontaktforum for Danmarks indsats for religions- og trosfrihed

18.12.2017  14:32
Invitation til udviklingsministerens lancering af kontaktforum for Danmarks indsats for religions- og trosfrihed den 10. januar 2018, kl. 10-12 i Eigtveds Pakhus.

I forbindelse med regeringens initiativ til fordel for religions- og trosfrihed i udlandet, lancerer udviklingsminister Ulla Tørnæs den 10. januar 2019 et kontaktforum for den danske ressourcebase og særligt interesserede i den nye danske indsats.

På mødet vil udviklingsminister Ulla Tørnæs redegøre for den styrkede danske indsats for religions- og trosfrihed i udlandet og for de strategiske valg og prioriteter, der er truffet omkring tilgangen. Udviklingsministeren vil samtidig lancere udenrigsministeriets nye kontaktforum for Danmarks indsats for religions- og trosfrihed.

Efter ministerens oplæg åbner det første møde i det nye kontaktforum. Her vil ambassadør Franz-Michael S. Mellbin uddybe de foreløbigt planlagte aktiviteter, og invitere de deltagende organisationer og enkeltpersoner til at komme med bemærkninger og forslag samt stille eventuelle opklarende spørgsmål til den danske indsats på området. I forhold til indsatsen ønsker regeringen så vidt muligt at udnytte mulige synergier med den danske ressourcebases aktiviteter på området.

Drøftelsen på kontaktmødet vil blandt andet blive taget med i forberedelserne til et internationalt højniveaumøde om religions- og trosfrihed i København den 11. januar 2018 med udenrigsministeren som vært.

Tilmelding kan ske her: https://um.easysignup.com/37/