Spring til indhold

Danske universiteter i ambitiøst samarbejde med universiteter i udviklingslandene

30.06.2011  14:33
Gennem programmet ”Building Stronger Universities in Developing Countries” vil otte danske universiteter styrke forskningen på universiteter i Danmarks partnerlande. Danida har netop bevilget 60 millioner kroner til programmet.

Danida har netop bevilget 60 millioner kr. i støtte til første fase af Danske Universiteters program ”Building Stronger Universities in Developing Countries”. Programmet er et fælles initiativ mellem de otte danske universiteter og udvalgte universiteter i Ghana, Tanzania, Kenya, Uganda og Nepal. Programmet vil fokusere på støtte til institutionel kapacitetsopbygning, herunder opbygning af ph.d.-skoler, og på opbygning af forskningsbaserede uddannelser.

”Ved at styrke forskning og uddannelse på universiteterne i partnerlandene støtter vi ikke bare fattigdomsbekæmpelse og økonomisk udvikling, men også demokratiudviklingen i partnerlandene”, siger udviklingsminister Søren Pind, der også glæder sig over, at de 8 danske universiteter medfinansierer initiativet samt, at de for første gang i fællesskab støtter et større forskningssamarbejde med partnerlandene.

Hos Danske Universiteter er der store forventninger til programmet.

”Danske Universiteter har mange dygtige forskere, der med dette program vil samarbejde om at styrke kapaciteten til at udvikle og gennemføre kvalificeret forskning, undervisning og formidling hos vore samarbejdsuniversiteter i partnerlandene, siger rektor Jens Oddershede, Syddansk Universitet, talsmand for Danske Universiteter.

Danske Universiteters program er bygget op om fire faglige platforme: Vækst og Beskæftigelse, Sundhed, Miljø og Energi, samt Stabilitet, Demokrati og Rettigheder. Programmet er udviklet i tæt samarbejde med udvalgte universiteter i partnerlandene og starter 1. august.

For evt. yderligere information kontakt:

Udenrigsministeriet
Kontorchef Tove Degnbol
Mobil: 2526 7582
tovdeg@um.dk

Danske Universiteter
Rektor Jens Oddershede, Syddansk Universitet
Talsmand for Danske Universiteter
Mobil: 4040 1097
E-mail: jod@sdu.dk

Mere information om det nye initiativ på: www.dkuni.dk/Internationalt/Udviklingslande