Spring til indhold

Afghansk minister vil sikre pigernes skolegang

07.11.2011  16:34
Udenrigsminister Villy Søvndal og udviklingsminister Christian Friis Bach mødtes i dag med den afghanske undervisningsminister Farooq Wardak. Udvikling af grundskoleundervisning er en hjørnesten i dansk udviklingsbistand til Afghanistan.

Udenrigsminister Villy Søvndal startede med at forsikre den afghanske minister om Danmarks langsigtede engagement:

”Vi har brug for en ny realisme når det gælder Afghanistan. Det stiller store krav til afghanerne, for det er til syvende og sidst deres ansvar at få Afghanistan på ret kurs. Derfor har jeg også lovet den afghanske minister, at vi selvfølgelig er klar til at videreføre en stærk civil indsats når vi trækker kampenhederne ud. Men det er klart at efter 2014 træder Afghanistan ind i en ny fase hvor det internationale samfunds og Danmarks rolle bliver en anden.”

Udenrigsminister Villy Søvndal med den afghanske undervisningsminister og udviklingsminister Christian Friis Bach
Udenrigsminister Villy Søvndal, den afghanske undervisningsminister Farooq Wardak og udviklingsminister Christian Friis Bach.

Undervisningsministeren takkede for Danmarks bidrag til undervisningsområdet, som har været med at skabe de fremskridt der er opnået. Aldrig i Afghanistans historie har så mange børn fået mulighed for uddannelse. På bare ti år er det lykkedes at få 60% af børnene i grundskolealderen i skole. Det skal ses i forhold til de meget få der gik i skole under Taliban. Danmark er hoveddonor på undervisningsområdet og den danske udviklingsbistand kanaliseres direkte ind i det afghanske undervisningsministerium. Den bruges til at bygge skoler, uddanne nye lærere, udvikle og trykke skolebøger, og opbygge en administration som kan planlægge og styre det. Der arbejdes hårdt på at få også de sidste 40% af børnene i skole inden år 2020.

Undervisningsministeren fortalte at forældre over hele landet nu trodser Taliban og sender deres børn i skole, hvortil udviklingsminister Christian Friis Bach tilføjede at ”gennem uddannelse vinder vi på to fronter. Vi giver børnene et bedre liv og flere muligheder, samtidig med at der støttes op om de afghanske institutioner og demokrati.”

Ministrene var enige om behovet for at konsolidere de fremskridt der allerede er opnået for pigerne i Afghanistan. Den afghanske undervisningsminister gav tilsagn om at arbejde for at kvindernes rettigheder forsvares når – og hvis – der på et tidspunkt bliver indgået en politisk fredsaftale med oprørsgrupperne.

Ligeledes var der enighed om at god regeringsførelse og bekæmpelse af korruption er en forudsætning hvis den afghanske befolkning skal have tillid deres regering – og at den danske befolkning kan have tillid til at den danske udviklingsbistand anvendes efter hensigten. For at undgå magtmisbrug og korruption har undervisningsministeriet indført udbudsprocedurer - for bl.a. skolebyggeri - og lønninger til skolelærerne, der er høje nok at de ikke længere skal have den suppleret af børnenes forældre.